Topmenu

Klarsignal for utbygging på Fosen og i Snillfjord

Styre i Statnett har besluttet at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres. Dette gjelder utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal. Flere av anleggskontraktene for det innledende prosjektarbeidet har gått til lokale bedrifter, og bidrar til lokal verdiskaping.

- Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim.

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

- Vi har jobbet lenge med prosjektet, og vi er glad for at vi nå passerer denne milepælen. Beslutningen vil bidra til å bedre strømforsyning og til oppfyllelse av nasjonale fornybarmål, samtidig som det vil gi store økonomiske ringvirkninger i Midt-Norge, sier Vardheim.

I løpet vinteren har Statnett lyst ut kontrakter i entreprenørmarkedet og flere av kontraktene er på plass.

- Det er særlig hyggelig å se at flere av de kontraktene som frem til nå er tildelt har gått til lokale og regionale entreprenører. Dette viser at Midt-Norge har et konkurransedyktig næringsliv, og vi er glad for å kunne bidra til å øke sysselsettingen, uttaler Vardheim.

En av to kontrakter for skogrydding, to av seks kontrakter på vei- og baseplasser og en kontrakt på vei- og grunnarbeid for våre nye transformatorstasjoner har så langt gått til regionale aktører. Til sammen utgjør disse kontraktene ca. 140-150 millioner. Erfaringsmessig vil 15-25 % av våre investeringer legges igjen lokalt.

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på ca 180 km med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen