Topmenu

Konsesjon til anlegg i Rogaland og Vest-Agder

NVE har gitt Statnett konsesjon til oppgradering av kraftledningene på strekningene Ertsmyra-Lyse og Ertsmyra-Solhom. Statnett fikk også konsesjon til å bygge Lyse transformatorstasjon og til å utvide koblingsanlegget i Tjørhom.
Anleggene ligger i kommunene Sirdal og Kvinesdal i Vest-Agder og Forsand i Rogaland.

Anleggene er en del av Statnetts oppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda, også kjent som Vestre korridor. NVE mener oppgraderingen blant annet vil føre til bedret forsyningssikkerhet, legge til rette for ny fornybar energiproduksjon og redusere tapene i nettet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen