Topmenu

Gir konsesjon til fire nye vindkraftverk

NVE sier ja til fire vindkraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner i Rogaland. Produksjonsforholdene i disse prosjektene er etter NVEs vurdering meget gode. Vindkraftverkene vil kunne produsere omlag 1,4 TWh, tilsvarende forbruket til 70 000 husstander.

Produksjonen i de fire prosjektene tilsvarer omtrent den samme vindkraftproduksjonen som er i drift i Norge. Konsesjonene som nå er gitt legger til rette for å nå målsettingen om fornybar energi i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vindkraftverkene NVE har gitt konsesjon til er Skinansfjellet, Gravdal, Eikeland-Steinsland, og Moi-/Laksesvelafjellet. Vindkraftverkene vil tilknyttes eksisterende sentralnettledning fra Kjelland til Stokkeland via en ny transformatorstasjon lokalisert øst for Holmavatnet i Bjerkreim kommune.

Vi konstaterer at det er knyttet ulemper til mulige virkninger for fugl, støy ved nærliggende bebyggelse, visuelle virkninger for landskap, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø og bebyggelse. Med bakgrunn i hensyn til fugl, drikkevann og støy, har NVE valgt å redusere prosjektomfanget fra 607 MW som omsøkt til totalt 480 MW. Det er i konsesjonene fastsatt omfattende vilkår om at konsesjonærene skal samarbeide om før- og etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl. I tillegg er det satt vilkår om samarbeid vedrørende utbygging og drift, nettilknytning og nødvendige tiltak i Forsvarets radar.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen