Topmenu

Konsesjon til kraftstasjon i Storåselva i Snåsa

Den nye stasjonen er planlagt å gi en årlig produksjon på 70 GWh. Stasjonen skal utnytte det 124 meter høye fallet mellom Mollanseteren og Skromoen og er kostnadsberegnet til 340 millioner kroner.

–Storåselva er et meget godt prosjekt. Kraftutbyggingen her er lite konfliktfylt og alle beregninger så langt viser at det kan være lønnsomt å bygge ut, sier adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi. –Vi går nå i gang med å detaljplanlegge utbyggingsprosjektet, først når det er gjort kjenner vi de endelige kostnadene. Vi regner med å ta investeringsbeslutning tidligst i løpet av 2015. Byggetida er beregnet til to og et halvt år.

- Det er svært gledelig at Regjeringen nå gir NTE konsesjon for å bygge kraftstasjon i Storåselva i Snåsa, sier adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi etter at Regjeringen har gitt klarsignal for prosjektet. Blir anlegget bygd, kan produksjonen av ren og fornybar energi økes ytterligere i Nord-Trøndelag.

– Det er svært gledelig at Regjeringen nå gir NTE konsesjon for å bygge kraftstasjon i Storåselva i Snåsa, sier adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi etter at Regjeringen har gitt klarsignal for prosjektet. Blir anlegget bygd, kan produksjonen av ren og fornybar energi økes ytterligere i Nord-Trøndelag.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen