Topmenu

Konsesjon til Kvinesheia vindpark

NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen, skriver NVE i en pressemelding.

–Kvinesheia vindpark vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv, Agderfylkenes mål om å produsere 2,0 TWh mer fornybar energi innen 2020 og Listerregionens mål om å kunne bidra med 0,9 TWh av dette. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Kvinesdal og Listerregionen, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

Kvinesheia vindpark vil ha plass til mellom 20 og 26 vindmøller og en installert effekt på 60 MW. Hvor mange turbiner som eventuelt blir bygget, er det for tidlig å si noe om. Det avhenger blant annet av hvilke turbiner som blir valgt. I gjennomsnitt vil vindparken kunne produsere 170 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9500 husstander. Total investering forventes å komme opp i 800 millioner kroner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen