Topmenu

Konsesjon til Kvitvola/Gråhøgda

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Austri Kvitvola DA konsesjon for å bygge og drive Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Engerdal kommune, Hedmark fylke. NVE har samtidig gitt konsesjon til Eidsiva Nett AS for nettilknytningen til vindkraftverket.

Konsesjon gis for en installert effekt på inntil 110 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på inntil 400 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved etablering av Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk, med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, større enn ulempene tiltakene medfører. NVE legger til grunn at gode produksjonsprosjekter kan tåle noe større miljøvirkninger enn mindre gode prosjekter.V112 installation, Macarthur Windfarm, Australia

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen