Topmenu

Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.

Oppland Energi AS har fått konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten.

–Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon og endelig kan starte byggingen av Rosten kraftverk, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Prosjektet ble meldt i 2007 og konsesjonssøkt i juni 2009. NVE ga positiv innstilling til Olje- og energidepartementet i april 2012. Konsesjonen gjelder også bygging av ny 132 kV kraftledning fra Rosten til Vågåmo transformatorstasjon.

Konsesjonen samsvarer i hovedsak med søknaden med unntak av at planlagt bekkeinntak i Fagerliåe er tatt ut og at utløpet fra kraftverket er flyttet høyere opp og ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i Lågen. Det er lagt opp til minstevannføring både sommer og vinter og flere andre avbøtende tiltak i vassdraget.

–Dette er et relativt stort vannkraftprosjekt. Utbyggingen kan i anleggstiden gi 300-400 årsverk og gi betydelig lokal verdiskaping. Vi håper på å starte byggingen allerede høsten 2014, sier Skøien.

–Dette er et relativt stort vannkraftprosjekt. Utbyggingen kan i anleggstiden gi 300-400 årsverk og gi betydelig lokal verdiskaping. Vi håper på å starte byggingen allerede høsten 2014, sier Skøien.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen