Topmenu

Konsesjoner for 3,3 TWh

NVE ga i 2009 konsesjoner for 2,1 TWh ny kraftproduksjon. I tillegg er det gitt 33 konsesjoner for fjernvarmeanlegg som svarer til om lag 1,2 TWh varmeproduksjon.

Totalt ble det i fjor gitt konsesjoner for 3,3 TWh ny energiproduksjon. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket i 165 000 husstander. NVE er svært fornøyd med at vi på kort tid har klart å bygge opp en stab av nye dyktige saksbehandlere. Dette gir nå uttelling. Samtidig ser vi at vi fortsatt har utfordringer når det gjelder å ta unna køen av småkraftsaker. Disse sakene vil fortsatt ha høy prioritet, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas. 

Av vindkraft ble det gitt 9 konsesjoner og 3 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon, representerer en installert ytelse på 525 MW og en mulig elproduksjon på 1,5 TWh. Totalt har NVE de siste årene gitt konsesjon til ca 7 TWh vindkraft. Ca 1 TWh er utbygd.

Det er gitt konsesjon til 33 fjernvarmesaker som representerer om lag 1,2 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er omtrent samme nivå som året før. 17 fjernvarmesøknader har fått avslag, som er en økning fra 7 i fjor. Avslagene skyldes i økende grad konkurranse om konsesjonsområder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen