Topmenu

Konsulenter som tenker innovasjon og helhet

Rejlers Norge AS har brukt det siste året til å gjennomføre en rekke fusjoner og bygge en ny selskapsstruktur. Konsulentselskapet ansatte fra årsskiftet Morten Thorkildsen som administrerende direktør, og tanken er at de ulike fagområdene skal dra større nytte av hverandre og skape synergier. Ved å integrere ingeniørfag og IT ønsker man å skape effektivisering og modernisering av infrastruktur innen flere felter.

Thorkildsen leder alle Rejlers-selskapene i Norge, som nå består av tre juridiske enheter. Fem selskaper ble slått sammen, mens Rejlers Consulting (tidligere Nettkonsult) og Rejlers Elsikkerhet fremdeles er egne juridiske enheter. Sistnevnte driver tilsynsvirksomhet, og kan på grunn av strenge forskrifter ikke fusjoneres inn.

I løpet av det siste året har Rejlers Norge AS økt fra 130 til 250 ansatte. Selskapet har 20 lokasjoner i Norge, men alle Oslo-avdelingene samles i et nytt kontorbygg på Skøyen i oktober. Totalt teller det svenske konsernet ca 1800 medarbeidere.

Rejlers har vært offensive, og har i raskt tempo kjøpt opp virksomheter i Norge. Et av selskapets hovedområder er telekommunikasjon, der selskapet blant annet drifter Netcom her i landet. Jernbane er en annen markant disiplin. Der driver de rådgivning, mulighetsstudier, utredninger og prosjektgjennomføring.

Eksempler på prosjekter er høyhastighetsutredninger, hvordan togstasjoner skal ligge i fremtiden – og kartlegging av krav til fremtidig infrastruktur for alt som går på skinner. Et viktig prosjekt fremover blir prosjektstøtte til intercity-prosjektet. Dette prosjektet ble nettopp vunnet i hard konkurranse med andre lokale og globale aktører.

Elkraft er et tredje satsingsområde, og der jobber de primært for nettselskapene. Agder Energi er en viktig kunde som de nå forlenget kontrakten med. De gjør mange prosjekteringstjenester på elkraftsiden, og har i tillegg avtaler på tilsynsvirksomhet og el-sikkerhet.

Les mer i Volt nr 5 – 2014.

– Jeg er glad for at vi har både elkraft, telekom og jernbane, samt energirådgivning for å skape en grønn profil, sier Morten Thorkildsen.

– Jeg er glad for at vi har både elkraft, telekom og jernbane, samt energirådgivning for å skape en grønn profil, sier Morten Thorkildsen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen