Topmenu

Kontrakt for levering av turbiner til en 21 MW vindpark i Finland

Alstom har sikret seg den første nordiske ordren av vindturbiner med leveransen til TuuliMuukko Oy for Muukko vindparken nær Lappeenranta i Øst-Finland. Avtalen inkluderer levering, transport og installasjon av syv ECO110 3.0 MW vindturbiner, samt 12 år med drifts- og vedlikeholdstjenester.

Installasjonen av vindturbinene vil starte tidlig i 2013 og oppstart er forventet i juni 2013. ECO110 vindturbinene vil bli bygget ved Alstoms produksjonsfasiliteter i Spania. Rotordiameteren for hver turbin er 110 meter og høyden er 90 meter1 . ECO110 vindturbiner egner seg for områder med middels og lavere vind og vil også inkludere en versjon for kaldt klima for å passe de finske vinterforholdene.

Muukko vindparken vil ha en total installert kapasitet på 21 MW – mer enn 10 % av dagens installerte vindkapasitet i Finland. Ved utgangen av 2011 fantes det 130 vindturbiner i Finland med en total kapasitet på 197 MW. Finland jobber for å møte myndighetenes krav om opp til 2500 MW med vindkraft i drift innen 2020. For tiden er det mer enn 7800 MW vindkraftprosjekter under utvikling i Finland, hvorav cirka 3000 MW er offshore prosjekter.

Eric Staurset, Alstoms landsjef i Norge, sier, –Denne nye kontrakten i Finland styrker vår vindinstallerte base i Europa, og reflekterer våre kunders interesse i våre innovative turbiner som egner seg for ekstreme vinterforhold.

,

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen