Topmenu

Kontroll- og apparatanlegg til Rosten

– Vi har fått tillit av Eidsiva til å levere de tre generatorene som skal inn i Rosten-prosjektet, og det er vi fryktelig stolte av sier, salgs- og markedssjef Øyvind Holm og Ole Waagan, Area Sales Manager i VOITH Hydro.

– Vi har fått tillit av Eidsiva til å levere de tre generatorene som skal inn i Rosten-prosjektet, og det er vi fryktelig stolte av sier, salgs- og markedssjef Øyvind Holm og Ole Waagan, Area Sales Manager i VOITH Hydro.

 

– I denne kontrakten ligger det komplett kontrollanlegg, hele hjelpeanlegget, AC/DC, pumpestyringer, brannmelder- og brannslukkingsanlegg, tyverialarmanlegg og apparatanlegg for hele generatorspenningsanlegget. Det vil si hele bryteranlegget for alle tre aggregatene og hele skinneanlegget frem til hovedtrafo, forteller Ole Waagan, Area Sales Manager.

Han forteller at kunden har valgt generatorføring med isolerte skinner for dette prosjektet, for å få et anlegg som er tryggest mulig.

– Dette har blitt en ny trend de siste årene. Det er både plasseffektivt og trygt, og HMS har stort fokus. I tillegg kommer ofte bryteranlegget som ferdigbygde, typegodkjente celler istedenfor at vi bygger det på stedet, som vi alltid gjorde før. Jeg tror HMS-tankegangen gjør at denne typen anlegg blir mer populære. Det ser vi ofte på moderniseringer; i den grad det er mulig å få ferdigbygde løsninger, ønsker kundene dette.

– Hvordan ligger dere an i prosjektet?

– På kontroll- og apparatanlegg er vi i en veldig tidlig fase. Vi har veldig god tid på denne delen av leveransen i forhold til f. eks generatorleveransen hvor engineering er i full gang. Per i dag driver vi mest med stasjonsarrangement og inntegning av skinne- og kabeltraseer for input til bygg og anlegg. Engineering av vår leveranse kommer på et litt senere stadium. Prosjektgjennomføringstiden på et slikt prosjekt er veldig mye lengre enn vi trenger for vår del av leveransen, sier Waagan.

– Hva med generatordelen?

– Vi har fått tillit av Eidsiva til å levere de tre generatorene som skal inn i Rosten-prosjektet, og det er vi fryktelig stolte av. Vi er i full gang med engineering og avklaringer mot turbin og bygg. Vi skal få på plass alle planer for oppfølging og kontroller. Den største maskinen på Rosten kommer fra vår søsterbedrift i Vesterås, og de to mindre maskinene blir produsert av TDPS i India med Voith Hydro-design, forteller salgs- og markedssjef Øyvind Holm.

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen