Topmenu

KraftCERT velger Embriq

KraftCERT har inngått en tre års avtale med Embriq om drift og forvaltning av IT-sikkerhetsplattform. Avtalen omfatter etablering av IT-infrastruktur, og påfølgende drift og forvaltning. Foruten å ta forvaltningsansvaret skal Embriq levere IT-støtte og service og support. KraftCERT er et kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser for kraftbransjen i Norge.

KraftCERT er under etablering og skal levere tjenester innenfor informasjonsinnsamling og kartlegging av trusselbildet, sårbarhetsanalyser, hendelseshåndtering og sikkerhetsovervåking.

- Embriq fremstår som et godt alternativ, fordi de har grunnleggende forståelse av våre IT-behov. De har gjennomgående god kjennskap til kraftbransjen, IT systemene som anvendes og domenekunnskap rundt IT utfordringene kraftbransjen står ovenfor. Embriq har overbevist om at de har det som skal til for å levere den robuste IT infrastrukturen vi har behov for, sier Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

- Embriq er stolte av at KraftCERT velger oss som partner. Kraftbransjen er inne i en fase der IKT sikkerhet blir enda mer krevende og trusselbildet må tas på alvor. Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen