Topmenu

Kuoreveden Sähkö bytter til Aidons fjernavlesningssystem

Ved årsskiftet trådte i Finland bestemmelsene som ble vedtatt i 2009, i kraft: innen 2014 skal 80 % av strømmålerne i Finland være fjernavlesbare og kunne måle strømforbruket på timebasis.

Strømselskapet Kuoreveden Sähkö, som driver virksomhet i det sørvestlige hjørnet av Midt-Finland, oppfyller klart 80 %-kravet, siden nesten alle de 2350 målerne i regionen allerede er byttet ut med fjernavlesbare målere. Både målerne og det nødvendige avlesningssystemet er levert av Aidon. –Naturligvis er den største fordelen med fjernavlesning at kundenes strømregning blir basert på faktisk forbruk, sier Tero Karhumäki, administrerende direktør hos Kuoreveden Sähkö. –I tillegg gir informasjonen fra fjernavlesbare målere oss mer informasjon om statusen i strømnettet, for eksempel strømbrudd eller forstyrrelser.

Utbyttingen av målerne, som startet i mars 2013, har gått i henhold til planen. I tillegg til å bytte ut målerne, krevde byttet til fjernavlesning også at informasjonssystemene måtte slås sammen, slik at dataene som samles inn fra de nye målerne, kan brukes for eksempel ved fakturering.

Aidon_målerFjernavlesningssystemet består av Aidon Gateware-avlesningsprogramvare og 2350 fjernavlesbare strømtjenesteenheter, som sender målingsdata til systemet en gang per dag.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen