Topmenu

Lærer opp driftspersonell på Grønland

BKK har driftet Buksefjorden kraftverk og kraftledningen til Nuuk siden oppstarten i 1993. I løpet av de nærmeste årene vil driften overføres til lokalt mannskap. Da er BKKs 90 års erfaring en god starthjelp.

Denne ledningen transporterte strøm mellom Voss og Granvin for et par uker siden. Men etter flere tiår ute i vær og vind ble den slitt og korroderte, forklarer montørformann Sigbjørn Dale i BKK Nett. Han har god erfaring med å vedlikeholde strømnettet og rette feil på noen av de største ledningene på Vestlandet. Casper Kronow og Kristin Isholm fra Grønland følger nøye med på Dales gjennomgang av mulige feil og skader som kan oppstå på kraftledninger. I løpet av de neste årene skal grønlandske Nukissiorfiit overta drift og vedlikehold av Buksefjorden kraftverk og 132 kV-ledningen til Nuuk.

Et kraftverk
Fra kraftverket innerst i Buksefjorden går kun én kraftledning som forsørger hovedstaden med strøm. Innbyggerne i Nuuk er helt avhengig av det ene kraftverket og det er derfor viktig at vi gjør det vi kan for å unngå strømbrudd, sier Isholm.
Siden Grønland fikk sitt første vannkraftverk i 1993 er det BKK som har hatt ansvar for driften av anlegget. Det er spennende å skulle overta jobben. Men det er også utfordrende. Vi trenger å lære så mye som mulig på forhånd, sier Isholm.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen