Topmenu

Ledningsbygging på Ofoten – Balsfjord til Consorzio Italia 2000 og Rebaioli

Etter oppstartsvedtak på ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, er nå flere større kontrakter tildelt – både på ledning og stasjon. Ledningsbygging på strekningen var delt opp i fire forespørsler, og de som er innstilt er:

Ofoten – Kvandal, 51 km: Rebaioli (Italia)
Kvandal – Bardufoss, 73 km: Consorzio Italia 2000
Bardufoss – Balsfjord fundamenter: Istad Energimontasje
Bardufoss – Balsfjord master og linestrekk, 31 km: Consorzio Italia 2000

Annleggsarbeidet vil tilpasses reindriftsaktiviteter i områdene og trolig starte til sommeren.
Forespørsler på vei-, grunn- og byggearbeider for stasjon ble delt i fire; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord, og her er første kontrakt klar:
Kvandal stasjon, veg og grunnarbeid: Bjørn Bygg AS. Kontrakter for de tre andre stasjoner vil skje innen kort tid.

Consorzio Italia 2000.

Consorzio Italia 2000.

Kontraktene utgjør tilsammen ca 1 MRD.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen