Topmenu

Legger ned regionsentralen på Sunndalsøra

Styret i Statnett har besluttet at antall regionsentraler i Statnett reduseres fra tre til to. Regionsentralene vil fra 1. september 2016 ligge i Alta og Oslo.

Beslutningen er en del av Statnetts arbeid for å styrke beredskapen og forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette innebærer at regionsentralen på Sunndalsøra blir lagt ned. Ingen ansatte mister jobben.

Statnett har gjennomført en rekke analyser og vurderinger av ulike scenarier for å imøtekomme behovet for god døgnkontinuerlig overvåkning og sikker drift av kraftsystemet. Tidligere analyser har vist at driften av mindre sentraler innebærer en sårbarhet, spesielt knyttet til langvarige beredskapssituasjoner og ved sykdomsutbrudd.

Samtlige ansatte på regionsentralen på Sunndalsøra får fortsette i Statnett, og vil få tilbud om fortsatt jobb på Sunndalsøra, eller jobber ved sentralene i Oslo eller Alta dersom de ønsker det. Antallet stillinger på Statnetts administrasjonssenter på Sunndalsøra vil ikke bli redusert.

Regionsentralene er en del av Statnetts driftskontrollsystem som består av landssentral, tre regionsentraler samt lokalkontroll i Statnetts stasjoner. Statnetts driftskontrollsystem er avgjørende for å kunne ivareta forsyningssikkerheten og utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet.

-Dette har vært en krevende prosess, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. –Vi har et svært godt og dedikert team på sentralen på Sunndalsøra og skjønner at dette er en vanskelig situasjon for dem. Samtidig er det vår oppgave å sørge for at vår beredskap er robust nok, foto: Statnett.

-Dette har vært en krevende prosess, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. –Vi har et svært godt og dedikert team på sentralen på Sunndalsøra og skjønner at dette er en vanskelig situasjon for dem. Samtidig er det vår oppgave å sørge for at vår beredskap er robust nok, foto: Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen