Topmenu

Leverer rock foundations til Svåheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en ordre på rock anchor foundation technology til Svåheia Vindpark i Rogaland.

Peikko leverer til 7 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt å starte april 2017.

Prosjektet er utviklet av Dalane Vind AS. Investorer Dalane Kraft AS, Svåheia Vindpark Aps som igjen er heleiet av Skovgaard Invest ApS. Hovedentreprenør er Bertelsen & Garpestad AS, deres underentreprenør Espeland Forskaling AS vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 7 stk V126-3.6 MW turbiner, Nacellehøyden er på 87 meter. Vindparken er planlagt å settes i drift i løpet av 4. kvartal 2017.

Svåheia Vindpark er det fjerde prosjektet i Norge hvor det brukes Peikko Rock Anchor Foundations Technology.

 

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50 års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, –og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen