Topmenu

Leverer turbiner til Rosten kraftverk

Eidsiva Vannkraft AS har på vegne av Oppland Energi AS gitt Rainpower i oppdrag å levere turbiner til Rosten kraftverk i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Kontrakten omfatter leveranse av tre francisturbiner, inklusiv hovedstengeventiler, turbinregulatorer, tilløpsrør, forbislippingsanlegg og tilhørende mekanisk utrustning.

Kraftverket vil ha en installert effekt på 80 MW ved netto fallhøyde på ca. 100 meter. Årsproduksjonen til kraftverket vil være ca. 192 GWh. Kraftverket skal ferdigstilles i mars 2018.

–Eidsiva Vannkraft AS har tidligere mottatt tilsvarende leveranser fra Rainpower som vi er godt fornøyde med. Vi forventer også denne gang leveranse til avtalt kvalitet og til avtalt tid, sier prosjektleder Rolf Kleiven i Eidsiva Vannkraft AS, foto: Eidsiva.

–Eidsiva Vannkraft AS har tidligere mottatt tilsvarende leveranser fra Rainpower som vi er godt fornøyde med. Vi forventer også denne gang leveranse til avtalt kvalitet og til avtalt tid, sier prosjektleder Rolf Kleiven i Eidsiva Vannkraft AS, foto: Eidsiva.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen