Topmenu

Løsning for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid

Ensto NOR AS leverer brytere for distribusjonsnettet. Den ene, Auguste, har de solgt i flere år, men nå kommer Ensto Smartcloser snart på det norske markedet. I tillegg samarbeider de med Nortroll AS i Levanger, som er ledende på fjernstyringsdelen til bryterne.

– Samarbeidet med Nortroll AS er veldig naturlig, for vi har bryterne, og de har kunnskap og utstyr når det gjelder fjernstyring. Vi reiser sammen på kundebesøk til de norske kundene våre og snakker om forskjellige bryterløsninger og hvordan kunden kan bygge distribusjonsnettet sitt, forteller Trond Økland, som er selger for prosjekt High Voltage og Network Automation.

– Og da snakker du om å bygge et smartere luftnett?

– Både Auguste og Smartcloser passer veldig godt inn i betegnelsen smart grid. Det vil si at man tenker på en litt annen måte når man bygger nettet sitt, og at man kan fjernstyre og bestemme hvordan nettet skal deles opp og betjenes. Så begge disse bryterne er tilpasset nettopp dette, sier han.

– Når vi snakker om høyspentnettet, snakker vi da om mellom 24 og 36 kV?

– Vi snakker om distribusjonsnettet, og hovedsakelig 12 og 24 kV.

– Auguste er en bryter dere har hatt noen år?

Trond Økland, er selger for prosjekt High Voltage og Network Automation.

Trond Økland, er selger for prosjekt High Voltage og Network Automation.

– Ja, den har vært på markedet noen år. Smartcloser vakuum effektbryteren er ny og skal ut på markedet nå. Spesielt med tanke på Ren metode-dager i 2015, sier Økland.

Les mer i Volt nr 8 – 2014.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen