Topmenu

Lysbuevern – Vil hjelpe energiselskapene med å finne en tilnærming til temaet

I USA har de hatt fenomenet lysbuer på dagsorden siden slutten av nittitallet. I 2007 begynte den norske olje- og gassbransjen å jobbe med sikkerhet og tiltak rundt temaet. Unitech er en norsk bedrift med mye erfaring og kunnskap på området, og først nå ser de at energibransjen begynner å tilnærme seg dette området, der det er mye å hente på sikkerheten.

Hvor mye energi vil vernebekledningen din bli utsatt for hvis en lysbue oppstår? Vil den tåle det, eller vil den brenne opp? På slutten av 90-tallet begynte man altså i USA å se på måter for å gjøre beregninger. I 2002 hadde man ferdig en standard på dette.

– Tradisjonelt har man har hatt et sikkerhetsperspektiv som går på økende fokus ved økende spenning. Jo høyere spenning, jo farligere. Men man har ikke historisk hatt det samme fokuset på at det blir farligere jo høyrere kortslutningsytelse man har, sier Bjørn Bungum.

– Når man gjør beregninger på det, ser man at kombinasjonen høye kortslutningsytelser og lang utkoblingstid, på lavspenning i industri og nettsektoren, gir har stort potensiale for alvorlige konsekvenser, forteller Torger Einervoll.

I følge DSBs statistikk, har man årlig i gjennomsnitt 15-20 ulykker med fraværsskade grunnet lysbue her i Norge. Svært få av disse ulykkene er fatale, men det har også litt med hvor de oppstår, og at man i mange tilfeller er heldige med hvor man lager denne lysbuen, i forhold til hva man kunne ha vært.

– Internasjonalt har det vært dødsulykker, og dette var noe av bakteppet når man begynte dette fokuset inn mot norsk olje og gass. Vi har også sett alvorlige nestenulykker i nasjonal sammenheng. Noe av utgangspunktet er at man bør øke risikoforståelsen. Man har en slags intuitiv risikoforståelse når det gjelder høyere spenning, men ikke nødvendigvis med høy kortslutningsytelse, sier Bungum.

Her kommer beregninger inn i bildet. Man kan kartlegge en installasjon og finne hvilken energieksponering man får hvis man utløser en lysbue på ulike punkter i anlegget. I noen tilfeller kan lysbuevern være et tiltak for å begrense energieksponering, mens i andre tilfeller kan man løse det med eksisterende vernutrustning eventuelt nytt overstrøms/kortslutningsvern med flere muligheter for innstilling.

– Så kan det hende at man i utgangspunktet må forholde seg til et anlegg med høy lysbueenergi, og da må man kanskje ta operative grep ut fra hva man aksepterer der og da. Et anlegg som er lukket og låst i driftstilstand, kan ha en intern lysbueklassifisering. Men utgangspunktet for risikopotensialet er når du har åpnet disse barrierene. Hvis de som utfører disse prosessene er bevisste på energinivået som er i anlegget, er dette en viktig start. Mange av oljeselskapene har lagt seg på en filosofi der man prøver å utforme anlegget slik at man får en begrensning i energinivået i nye anlegg, og begrense nivået i eksisterende anlegg, forklarer Bungum.

Les mer i Volt nr 6/7 – 2016

– Tilnærming til alt som har med HMS å gjøre, har hatt veldig høy prioritering innen olje og gass, og noe mindre fokus i nettbransjen, sier  Bjørn Bungum, Gunnar Odland og Gunnar Odland i Unitech.

– Tilnærming til alt som har med HMS å gjøre, har hatt veldig høy prioritering innen olje og gass, og noe mindre fokus i nettbransjen, sier
Bjørn Bungum, Gunnar Odland og Gunnar Odland i Unitech.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen