Topmenu

Lyse med Milliardinvesteringer i nettet

Lyse Elnett må investere for nærmere fem milliarder kroner for å oppgradere strømnettet i årene som kommer. Det må til for å sikre strømforsyningen i en region som er blant dem som vokser mest i landet.

Ifølge anslag fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil befolkningsveksten i Sør-Rogaland være på rundt 30 prosent i årene fram til 2040. For Lyse er det viktig at strømnettet ikke blir en flaskehals for verdiskapning, utvikling og utbygging som planlegges i regionen.

Strømnettet må være dimensjonert slik at det har nok kapasitet til å tåle den aller høyeste belastningen vi kan få i strømnettet. Forbruket av strøm varierer betydelig både gjennom året og døgnet. Siden 70-tallet har den totale effekten i strømnettet i Sør-Rogaland blitt tredoblet.

-Det er i hovedsak tre årsaker til at vi må oppgradere det overordnede strømnettet. Kraftig vekst i regionen gjør at kapasiteten i strømnettet er i ferd med å brukes opp og vi må sikre at nettet tåler feil på viktige deler uten at det gir strømbrudd. I tillegg tilsier alderen på dagens nett at det er behov for fornying, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett, foto: Lyse.

-Det er i hovedsak tre årsaker til at vi må oppgradere det overordnede strømnettet. Kraftig vekst i regionen gjør at kapasiteten i strømnettet er i ferd med å brukes opp og vi må sikre at nettet tåler feil på viktige deler uten at det gir strømbrudd. I tillegg tilsier alderen på dagens nett at det er behov for fornying, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett, foto: Lyse.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen