Topmenu

Måler på jordingssystemer

Hovedhensikten med måling og dokumentasjon av jordingssystemer er å påse at det ikke kan oppstå farlige berøringsspenninger i elektriske anlegg på grunn av feilsituasjoner, sier Tore Solhaug daglig leder i Trainor Kontroll og Måling AS.

Selskapet ble stiftet som et eget AS i Trainorkonsernet fra 1. Januar 2012, og var tidligere en avdeling under Trainor. Hovedproduktet er kontroll og måling innenfor elkraft og da spesielt kontroll av jordingssystemer. Dette arbeidet startet allerede i 2001, men da som en følge av at folk hadde vært på kurs hos Trainor og fant ut at kontrollen var mer omfattende, og krevde mer erfaring for å utføre målingen selv. – Etter hvert som etterspørselen økte, så vi at det var et marked å ta tak i, forteller Solhaug. I dag teller Trainor Kontroll og Måling fire heltidsansatte, og må leie inn hjelpearbeidere i høysesongen til å bistå i målesekvensen. – I fjor hadde vi seks innleide som gjorde at vi kunne ta på oss større oppdrag. Det er spesielt kraftselskaper og nettselskaper som står på kundelisten vår, men selskapet utfører også tilsvarende tjenester for industri.

Forskrifter og normer regulerer hva som kreves av dokumentasjon på jordingssystemer, dette gjelder også for industribedrifter når de eier eller drifter høyspenningsanlegg. De må på lik linje med kraftselskaper og nettselskaper dokumentere tilfredsstillende verdier.

Trainor Kontroll og Måling har også utviklet et system for å dokumentere større anlegg, som kraftstasjoner og transformatorstasjoner, sier Tore Solhaug daglig leder i Trainor Kontroll og Måling ASTrainor Kontroll og Måling har også utviklet et system for å dokumentere større anlegg, som kraftstasjoner og transformatorstasjoner, sier Tore Solhaug daglig leder i Trainor Kontroll og Måling AS

Trainor Kontroll og Måling har også utviklet et system for å dokumentere større anlegg, som kraftstasjoner og transformatorstasjoner, sier Tore Solhaug daglig leder i Trainor Kontroll og Måling AS

-Noen av de større kraft- og nettselskapene har egne folk til å utføre målingene og dokumentasjon, men vi ser at mange selskaper ikke har kapasitet eller kompetanse til å utføre disse målingene selv. Vår kompetanse og erfaring har blitt stadig mer etterspurt. Vi ser mer og mer at selskapene har fokus på den daglige driften og heller bruker oss til å utføre måleoppdraget og levere dokumentasjon. Siden det her er snakk om en test og dokumentasjon som skal utføres minst hvert tiende år, er det naturlig nok kostbart å sørge for at egne resurser er oppdatert på teknikken. I tillegg må instrumenter og tilbehør anskaffes og vedlikeholdes.

Les mer i Volt nr 5-2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen