Topmenu

Med strøm fra land

 6

Color Line har seks skip, fordelt på fire linjer og sju havner. Selskapet har både ønsket og forpliktet seg til å gjøre miljøvennlige tiltak. Ved at de nå kan bruke landstrøm når de ligger til kai i Oslo, er de med på å bidra til en renere hovedstad. De reduserte utslippene tilsvarer utslipp fra 1700 personbiler i året.

Arvid M. Sandbakk er sjefselektriker på M/S Color Magic som seiler mellom Oslo og Kiel. I Oslo kan de nå koble seg til ett inntak, der de oppnår samme strøm ombord som de produserer via to av skipets generatorer. Men løsningen er langt fra noe hyllevareprodukt.

– Color Magic har hatt en prototype som ble den ferdige modellen etterhvert. Den har nå også blitt implementert på de andre skipene. Det er samme kailøsning og samme plugg på både Color Magic og Color Fantasy, og jeg mener de andre båtene har samme pluggsystem, forteller han.

Tilkoblingen er halvautomatisk. Man kjører ned en kjetting med en connector som henter pluggen, og så blir den heist opp av vinsjen. Når den er koblet til, sjekker systemet seg selv, og gjør seg klar til å koble på.

– Så trykker vi på en knapp, og da ligger det klart som en ekstra generator i systemet. Våre generatorer oppfatter dette. Den kobler seg inn, og de andre faser seg ut, og så ligger vi på landstrøm. Denne operasjonen tar 5–10 minutter, forklarer Sandbakk.

Forbruket ombord på Color Magic ligger på mellom 3–3,5 MW.

– Vi har noe høyere forbruk når vi seiler, på grunn av pumper som skal i gang, men ellers er det ikke noe som blir koblet ut når vi ligger til kai. Selv om sommeren når det er stort forbruk av vifter, går det greit å bruke landstrøm, sier han.

Foreløpig er det bare i Oslo at Color Magic har tilgang på landstrøm.

– Vi håper vi snart får det i Kiel også. Det er ikke bare en stor fordel med tanke på lokale utslipp, men også for oss som jobber om bord. Det blir stille og behagelig, og vi kan få gjort en del vedlikehold som vi ikke kan gjøre ellers, forklarer sjefselektrikeren.

Men prosessen har ikke vært helt fri for utfordringer.

– Vi fikk tæringer på skroget som vi ikke forstod hvor kom fra. Det ble ikke avdekket skikkelig før vi kom i dokk. SINTEF ble hentet inn, og de klarte å finne årsaken, og skissere hva som måtte gjøres for å forhindre det. Det er jeg veldig fornøyd med. De har også frigitt denne rapporten, siden den er såpass viktig for resten av bransjen. Dette er et fokusområde man må ha når man skal etablere et landstrømanlegg, sier Arvid M. Sandbakk.

Color Line er det første selskapet som har tatt i bruk landstrøm i en slik skala. Tidligere har de hatt en slags opplagstilkobling, hvor man må kjøre ned mange systemer for å kunne benytte den.

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen