Topmenu

Mediaplan

Mediaplan 2017

Mediaplan 2017

Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning.
Symbolet for volt er V. En volt er definert som det elektriske potensialet (spenningen) over en leder når denne avgir én watt (W) effekt og fører en strøm på én ampere (A).
Dette betyr at lederen har en motstandsverdi på én Ohm, men det vedrører ikke definisjonen.
Volt er oppkalt etter den italienske vitenskapsmannen Alessandro Volta, 1745 til 1827,
som blant annet fant opp batteriet.

Utgiver
Publitek Technology AS
Ansvarlig redaktør Tor Bergersen,
Epost tor@voltmag.no
Postadresse Postboks A – Bygdøy, 0211 OSLO
Telefon 24 11 57 07 Faks 24 11 57 01
Epost post@voltmag.no

Annonser Charlotte Foss
Mobil 926 17 850
Epost charlie@voltmag.no
ISNN-1503-8246

Målgrupper
Volt dekker hele det elektrotekniske fagområdet fra elkraft til elektronikk. Bladet har stoff fra produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk kraft, i tillegg til tilhørende fagområder som automasjon, teleteknikk, kontroll- og styringsteknikk og anvendelser av elektroteknikken i full bredde.

Produktområder
Utstyr for kraft- og varmeproduksjon, nye teknologier (energiomforming, transport og anvendelse), nye alternative energiformer, bioenergi, varmepumper, vindkraft, naturgass, fjernvarme, vannbåren energi, reservekraft, transmisjon- og distribusjon, master og linjemateriell, måle- og kontrollutstyr, fordelingsutstyr og koplingsanlegg, maskiner og hjelpemidler for kontroll, oppfølging og rydding av linjer, anleggsmaskiner, arbeidsplattformer og annet utstyr, kommunikasjon og bredbånd, IT-løsninger for energibransjen, kompetanse og rekruttering og ENØK.

Distribusjon
Volt distribueres til personell innen kraftforsyning, energiverkene og nettselskapene, styremedlemmer og eierrepresentanter, produsenter, leverandører og konsulenter, større kraftforbrukere, elektroavdelingene i industrien, skips- og offshoremiljøer, rådgivende ingeniører og konsulentfirmaer, universiteter og høyskoler, automatiserings og elektronikkmiljøer, IT-industrien og el-entreprenører.

Utgivelsesplan Volt 2017

Nr. 1 Utgivelse uke 5
Materiellfrist: 20. januar 2017

Nr. 2 Utgivelse uke 10
Materiellfrist: 20. februar 2017

Nr. 3 Utgivelse uke 17
Materiellfrist: 3.april 2017

Nr. 4 Utgivelse uke 24
Materiellfrist: 21.mai 2017

Nr. 5 Utgivelse uke 36
Materiellfrist: 21.mai 2017

Nr. 6 Utgivelse uke 41
Materiellfrist: 25.september 2017

Nr. 7 Utgivelse uke 45
Materiellfrist: 23.oktober 2017

Nr. 8 Utgivelse uke 50
Materiellfrist: 27. november 2017

Tekniske data
Format: 210×287 mm
Satsflate: 185×260 mm
Utfallende trykk: 216×293 mm
Bakside: Ta hensyn til adressering
Elektronisk: EPS, PDF og filer fra InDesign
Tilleggsomkostninger: Bearbeidelse av tidligere annonser, evt. produksjon av ny annonse belastes kunden

Annonsere i Volt
1/1 side kr. 16.280,-
2/3 side kr. 13.790,-
1/2 side kr. 9.880,-
1/3 side kr. 7.280,-
1/4 side kr. 6.280,-
1/8 side kr. 3.890,-

Omslagssider

2/1 dobbelt side side 2-3 kr. 27.520,-
2/1 midtoppslag kr. 29.560,-
2. omslagsside kr. 19.280,-
3. omslagsside kr. 19.280,-
Baksiden kr. 21.890,-
Tillegg for utfallende trykk 10%
Tillegg reservert plass 10%

Farger: CMYK – Cyan, Magenta, Yellow og Black
Bilag kontakt annonseavdelingen
Frist redaksjonelt stoff 1 uke før materiellfrist

Annonseformater

Format
Høyde
Bredde
1/1 side 185×260 mm
2/3 side 122×260 mm 185×172 mm
1/2 side 90×260 mm 185×127 mm
1/3 side 58×260 mm 185×83 mm
1/4 side 90×127 mm 185×83 mm
1/8 side 90×61 mm

Andre formater enn dette vil bli belastet med en tilleggsomkostning på 10%

Materiellfrist
Annulasjonsfrist 4 uker før utgivelse. For materiell mottatt etter fristens utløp tas ikke ansvar for eventuelle korrekturfeil. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig

Betalingsbetingelser
Netto per 10 dager. Alle priser er eks.mva.
Etter forfall beregnes 18%p.a.

Byråprovisjon 12%.

Handelsbanken konto: 9490.05.14683

Opplag

Volts opplag var 5 283 eksemplarer per 26. september 2016

Årsabonnement kr. 689-
Abonnement i Norden kr. 789,-
Europa kr. 865,-
andre verdensdeler kr. 885,-
Bestilt årsabonnement refunderes ikke

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen