Topmenu

Mens vi venter

Norge er i gang, og storskala utrulling av AMS starter opp innen året er omme. I Finland derimot var hele landets 3,3 millioner målere byttet ut med AMS allerede ved utgangen av fjoråret. Mens vi venter på målerne, venter finnene på tjenestene.

Som det stod skrevet i den finske avisen Maaseudun Tulevaisuus i sommer, har distribusjonen av elektrisitet endret seg dramatisk i Finland etter at AMS ble endelig implementert innen utgangen av 2013. «De faktiske fordelene med det nye systemet er, riktignok, enda vanskelig å verifisere, nettopp fordi systemet som helhet kun nylighar startet», skrev avisen.

Også i Finland var det å bytte til fjernstyrt måleravlesning for hele landet en stor investering for distribusjonsselskapene. Derfor har det vært viktig at de får nytte igjen for investeringen.

- Målerne har mange ulike mulige funksjoner, og tilbyr  mange fordeler  som enda ikke er tatt i bruk, sier Petteri Heinänen, Business Unit Director i Aidon Finland, til den finske avisen

– Målerne har mange ulike mulige funksjoner, og tilbyr mange fordeler som enda ikke er tatt i bruk, sier Petteri Heinänen, Business Unit Director i Aidon Finland, til den finske avisen

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen