Topmenu

Mer strømnett vil styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge

Statnett vurderer kraftsituasjonen i Troms og Finnmark som stram. Mer kapasitet i det sentrale strømnettet vil redusere sårbarheten i kraftforsyningen i Nord-Norge.

Statnett er i gang med å bygge den nye strømlinjen mellom Ofoten og Balsfjord. Når denne linjen settes i drift vil forsyningssikkerheten i Troms og Finnmark styrkes, og samtidig åpner det for tilknytning av ny kraftproduksjon i området.

- Strømforbruket i Troms og Finnmark dekkes av vannkraft og via to overføringsforbindelser fra Nordland. Det er også fem vindkraftverk i området, som bidrar positivt til forsyningen og avhjelper situasjonen noe, forteller fungerende seksjonssjef i NVE, Gudmund Bartnes

Magasinfyllingen i Troms og Finnmark er lavere enn normalt for årstiden. Mye snø gjør at ressurssituasjonen i området er god, men det kalde været utsetter snøsmeltingen og bidrar til høyere kraftforbruk. NVEs prognoser tilsier at det blir lite snøsmelting og tilsig til vannmagasinene de neste ti dagene.

Statnett vurderer kraftsituasjonen nord for Ofoten som stram. Dette nivået innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg, er begrenset.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen