Topmenu

Mer teknologi- og nyhetsrettet – Eliaden 2014

- Nyheter er det mest interessante for de besøkende på Eliaden. De er opptatt av nye produkter og løsninger. Dessuten er det mange som etterspør metoder og praktiske råd for bruk og installasjon av produktene. Derfor oppfordrer vi utstillerne til å legge mer vekt på dette, sier Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden 2014.

Utstillerkontakt Svein Hjelmås forteller at det neste år blir en endring på seminartilbudet. – Vi legger vi opp til korte høyaktuelle gratisseminarer, med søkelys på nyheter, ny teknologi og løsninger. Det gjør det lettere for de besøkende å få med seg både seminarer og utstilling. – Vi inviterer utstillerne til å bidra med aktuelle seminarer de kan tenke seg å arrangere. Det trenger ikke kun å være produktrelaterte seminarer, men faglig gode seminarer som bidrar til å øke kompetansenivået hos bransjeaktørene, slik at de kan være konkurransedyktige og oppfylle kravene kundene stiller.

Utstillerne som gjennomfører slike seminarer får profilert seg bedre ved å sette søkelyset på fag og kompetanse, enn kun ved å presentere egne produkter. Førstemann til mølla. – Vi rigger seminarlokaliteter i nær tilknytning til messeområdet, slik at det blir enklere å få flere besøkende til å delta.

Det er begrenset med plass. Førstemann til mølla får først male. – Vi tror dette blir et løft og en god løsning både for utstillere og besøkende. Korte effektive seminarer på 30-45 minutter gjør dem mer tilgjengelig for de besøkende. Her skal alle finne noe av interesse. – På Eliaden i 2012 gjennomførte eksempelvis Elko og SG korte seminarer om dimming av LED for flere hundre deltakere. Vi oppford–rer andre utstillere til å gjøre det samme. Dette vil sette et enda sterkere søkelys på nye produkter og løsninger. – Selv om det legges opp til korte seminarer, blir det også noen av lengre varighet. Dette gjelder blant annet NEK 400, som kommer i en revidert versjon i 2014.

- Vi oppfordrer utstillerne til å legge større vekt på produkter og løsninger, sier Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden 2014 ©Fotograf John Petter Reinertsen.

Magnell opplyser at det også planlegges en større konferanse rettet mot beslutningstakere/sluttbrukere som byggherrer og eiendomsforvaltere i kombinasjon med politikere og myndigheter. – En spennende ”trekant” som involverer mange av aktørene både innen energieffektivisering og videreutvikling av samfunnet vårt.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen