Topmenu

MeterTech AS inngår avtale med Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS om stikkprøvekontroller av varmemålere

MeterTech AS har lang erfaring med administrasjon av stikkprøver for nettselskapene og vil benytte samme anerkjente statistiske metoder for utplukk av varmemålere. Det er administrasjonssystemet FDV – Track/SIDAM som benyttes.

Administrasjonssystemet sikrer en god kvalitet på måledata over hele levetiden for anlegget. Korrekte måledata er en kritisk suksessfaktor, da det er disse verdiene som danner grunnlaget for utsending av faktura. Et samarbeid med flere selskaper gjør at hvert enkelte selskap vil få mindre antall målere til utplukk og kontroll.


MeterTech AS

har hovedfokus på nøyaktighet på målere og måleutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning, innsamling og kvalitetssikring av målerverdier. Selskapet ble stiftet i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere og måleteknologi.

Hafslund Varme AS

er Norges største leverandør av fjernvarme. I 2016 produserte og distribuerte selskapet om lag 1700 GWh miljøvennlig fjernvarme til næringsbygg, offentlige bygg, boligblokker og småhuskunder i Oslo-regionen. Hafslund Varme har som mål å fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen, og i 2016 var fornybarandelen 99 prosent. Selskapet er i god vekst, og knytter årlig til et stort antall fjernvarmekunder. Selskapet har 90 ansatte og hovedkontor på Skøyen i Oslo. Hafslund Varme er et selskap i Hafslund-konsernet.

Statkraft Varme AS

har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. I 2016 var selskapets produksjon 1100 GWh miljøvennlig fjernvarme og kjøling til 13.000 nærings- og privatkunder. Selskapet har en fornybarandel på 92 %, og det er over 130 medarbeidere i Norge og Sverige.

For mer informasjon rundt stikkprøvekontroller av varmemålere kontakt; Frank Molander, Salgssjef MeterTech +47 40 60 11 44 fm@metertech.no

www.metertech.no

- Frank Molander, salgssjef i MeterTech, håper at flere fjernvarmeselskaper, både i Norge og Norden, ser fordelen av et samarbeid ifm kontroll av varmemålere, da dette vil ytterligere redusere antall kontroller av varmemålere pr selskap.

– Frank Molander, salgssjef i MeterTech, håper at flere fjernvarmeselskaper, både i Norge og Norden, ser fordelen av et samarbeid ifm kontroll av varmemålere, da dette vil ytterligere redusere antall kontroller av varmemålere pr selskap.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen