Topmenu

Miljø- og energikonferanse på Eliaden

Som en av de hurtigst voksende byene i verden har Oslo store miljøutfordringer. Dette skal blant annet løses med økt bruk av elbiler. Med drøyt 2 000 på veiene er Oslo verdens elbilhovedstad målt i antall elbiler i forhold til folketallet.

–I løpet av et par år regner kommunen med at de selv vil ha rundt 1 000 elbiler i bruk, sier byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune.

–I løpet av et par år regner kommunen med at de selv vil ha rundt 1 000 elbiler i bruk, sier byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune.

Den langsiktige målsettingen er at elbilene skal utgjøre en tredjedel av den totale bilparken i byen. I løpet av et par år regner kommunen med at de selv vil ha rundt 1 000 elbiler i bruk. –Dette er noe av det byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune skal snakke om på miljø- og energikonferansen Elektroforum gjennomfører på Eliaden i år.

Dessuten skal adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO fortelle om hvordan teknologibransjen kan bidra til å utvikle fremtidens grønne arbeidsplasser, sier prosjektleder Vigdis Sværen. –Konferansen, som gjennomføres parallelt med Eliaden, setter søkelyset på energiløsninger i morgendagens energismarte samfunn. Her skal eiendomsselskaper, utbyggere, kommuner, planleggere, arkitekter, rådgivere og leverandører, statlige etater og myndigheter, politikere og andre som påvirker rammebetingelsene i byggebransjen, diskutere hvordan teknologi kan være med på å løse morgendagens utfordringer for å skape et mer energi- og miljøvennlig samfunn.

–Konferansen ser på hvordan elektrobransjen og teknologileverandørene kan bidra med god infrastruktur og effektive energi- og miljøløsninger i byer, tettsteder og bygg, eksempelvis god og effektiv energiforvaltning, energieffektivisering, smarte nett og kritisk infrastruktur.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen