Topmenu

Milliarder til fornybar energi

Med styrket egenkapital på til sammen 10 milliarder kroner vil Statkraft være i stand til å hente mer kapital i markedet og gjøre investeringer for omtrent 60 milliarder kroner. Statkraft har lagt en strategi som legger opp til store investeringer i fornybar energi i Norge, i Europa og i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika.

I løpet av 2015 åpnes vannkraftverkene Kargi i Tyrkia og Cheves i Peru. Kargi, som bygges i Corum-provinsen nord i Tyrkia, får en installert kapasitet på 102 MW og skal kunne forsyne 150 000 husstander med elektrisitet. Cheves ligger i de peruanske Andesfjellene og skal få en kapasitet på 168 MW. Kraftverket vil kunne levere 840 GWh ren vannkraft per år, til erstatning for fossilt fyrte termiske kraftverk.

I Norge planlegges et stort vindkraftprosjekt. Fosen/Snillfjord-prosjektet kan bli en av de største investeringene i Fastlands-Norge noensinne. Statkrafts mål er å fatte investeringsbeslutning på Fosen/Snillfjord-prosjektet i løpet av 2015, og vi jobber nå for fullt sammen med våre partnere i Fosen Vind AS med å forberede det nødvendige beslutningsgrunnlaget.

Statkraft er i dag den femte største kraftprodusenten i Peru og har store planer for fremtiden. I løpet av 2015 skal det besluttes om Statkraft skal gå videre med vannkraftprosjektet Rapay. Prosjektet er delt inn i to faser, og kan til sammen gi 162 MW ny vannkraft.

Også i India og i Brasil foreligger planer om videre vekst. Sammen med industrigiganten Tata Power jobbes det med planene om å bygge ut det 420 MW store vannkraftprosjektet Dugar i den indiske delstaten Himachal Pradesh. I Brasil jobber Statkraft med å videreutvikle aktivitetene innen vann- og vindkraft. I begge land er også markedsoperasjoner en viktig del av den videre satsingen.

- Statkraft har en langsiktig vekstambisjon om å vokse som et ledende internasjonalt selskap innen ren energi. I tillegg til å fullføre de investeringsbeslutningene vi har fattet, jobber vi med konkrete prosjekter i alle de landene vi er til stede. Prosjektene er hovedsakelig innen vannkraft og vindkraft, men vi ser også på muligheter innen solenergi og biomasse, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Statkraft har en langsiktig vekstambisjon om å vokse som et ledende internasjonalt selskap innen ren energi. I tillegg til å fullføre de investeringsbeslutningene vi har fattet, jobber vi med konkrete prosjekter i alle de landene vi er til stede. Prosjektene er hovedsakelig innen vannkraft og vindkraft, men vi ser også på muligheter innen solenergi og biomasse, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen