Topmenu

Mobile løsninger for strømforsyning

Bartosz-og-Wojciech-ELGAT-okt2016

Det polske selskapet Elgat leverer systemer for mobile løsninger for strømforsyning til alle bransjer som trenger midlertidig tilgang, både innendørs og utendørs. Vi har møtt far og sønn Pasternak som er sentrale i selskapet, og de forteller både den spennende gründerhistorien og litt om produktene. Elgat ønsker nå å etablere seg i Norge.

Wojciech Pasternak startet sitt første selskap på slutten av 70-tallet. Der produserte han leker, og han holdt det gående i rundt ti år. På denne tiden hadde Polen et sosialistisk styresett, men fortsatt var det mulig å drive privat forretningsdrift. Pasternak måtte gi opp lekeproduksjonen, men ønsket å drive virksomheten videre innen en ny bransje.

– Da de politiske endringene kom på begynnelsen av 90-tallet, møtte alle polske produsenter utfordringer med salget. Jeg hadde over 20 ansatte, og jeg ønsket å beholde dem. Jeg hadde ingen egenkapital, og prøvde derfor å finne en samarbeidspartner. Jeg hadde de ansatte, organisasjonen, og jeg visste hvordan jeg skulle lede det hele, men jeg trengte noen som hadde behov for disse tjenestene, forteller Wojciech Pasternak.

Han besøkte mange land, og vurderte flere muligheter, men måtte ta raske beslutninger. Han fant et selskap i Sverige som ville prøve et samarbeid.

– De likte det vi gjorde. Polen hadde enda ikke blitt med i EU, og dette medførte utfordringer med blant annet papirarbeid. Etter noen år begynte vi å bli en ganske viktig leverandør for svenskene, og de lurte på om vi skulle slå oss sammen. Dette selskapet var operativt i 14 år, sier han.

Pasternak har jobbet i den elektrotekniske bransjen siden 1990. I begynnelsen var det litt nytt for ham, ettersom han er en mekanisk ingeniør. Men dette hjalp ham i produksjonssammenheng, og han tilegnet seg det elektrotekniske etter hvert. Han opplevde ingen større problemer.

– Vi fokuserte på å produsere komponenter og artikler som ble solgt av våre svenske partnere, hovedsakelig i Skandinavia. Vi prøvde oss også i det polske markedet, men det var vanskelig. Det var veldig enkelt å selge noe i Skandinavia som var laget i Polen, men å selge noe i Polen som var laget i Sverige, var vanskeligere på grunn av prisnivået. Men ved en tilfeldighet fant vi noen komponenter i Europa som vi kunne selge i Polen. Så vi prøvde både produksjon og salg, sier Wojciech Pasternak.

På grunn av det politiske styresettet hadde det polske folk ifølge Pasternak mistet mange år med utvikling, så det var veldig interessant for ham å få så inngående innsyn i de vestlige landenes tekniske arbeid, kvalitet og alt denne delen av Europa hadde fått til å vokse mens Polen stod stille på grunn av årsaker de næringsdrivende ikke kunne gjøre noe med.

– Etter disse årene hadde jeg sett og lært mye, og jeg kunne forbedre idéene fra det elektrotekniske markedet som jeg så i Sverige, både fra butikkene og produksjonen. Veien fra produksjon i enkle kår i Polen til svensk standard var lang.

– Når vi bestemte oss for å avslutte samarbeid på grunn av ulike idéer, solgte jeg aksjene mine til min svenske partner, og startet mitt eget selskap i 2009 med familiekapital. Vi begynte da med et ganske smalt tilbud innen elektroteknikk: mobile hovedsentraler, strømsentraler, skjøtekabler, kjøreplater og annet tilbehør . Disse installasjonene brukes for eksempel på byggeplasser, eventer, konserter, campingplasser, eller andre steder man trenger å fordele strøm fra en kilde, forteller Pasternak.

Da de startet Elgat, visste de at de hadde god kunnskap om hvordan produktene skulle se ut, om produksjon, detaljer om sikkerhet og alle nødvendige reguleringer. Men det var et spørsmål om kapital. Familiekapitalen gikk i stor grad til å ordne lokaler, det første utstyret og noen lagervarer. Så startet de.

– Det var tøffe tider, og humøret svinget. Men det var spennende å kjempe for dette. I dag vet jeg at hovedkomponenten i selskapet er menneskene. Alle de ansatte jobbet hardt, vi hadde en felles tro og optimisme, og ingen ga opp, forteller han, og fortsetter:

– Vi fant ut at den eneste måten å overleve på, som ville gi oss tid til å vokse inn i det polske markedet, ville være å finne muligheter for eksport til markeder som var opptatt av et høyrere nivå av sikkerhet, regulering og lovverk. I disse landene trenger du ikke å bruke så mye tid på å forklare hvorfor man bør være interessert i produktene. Det er nok å vise dem frem, og finne en akseptabel pris. Og prisene våre vil nok være litt lavere enn produktene som er produsert i for eksempel Skandinavia eller Tyskland.

Produksjon-ELGAT-okt2016

I dag eksporterer de til Tyskland, Sverige, Norge og Finland. De ønsker å styrke denne eksporten.

– Vi har ingen klager, og vi er veldig lydhøre for eventuelle forslag til endringer. Produktet vårt har blitt veldig modent gjennom alle fasene vi har vært gjennom, sier Pasternak.

Bartosz.-ELGAT-okt2016

Elgat er opptatt av samarbeid og innovasjon, og å kunne presentere produkter med nye funksjonaliteter som ikke finnes i dag. For eksempel har de i dag enkle koblinger som trygt leverer strømmen fra kilden til ulike brukere. Neste steg er å inkludere måleutstyr for forbruk, men også muligheter for energihåndtering. Men dette er tanker om fremtiden.

– I dag må vi sørge for å holde oss på stabil grunn, og vi er derfor ute etter samarbeidspartnere som kan bidra med ressurser, investeringer og realisering av nye idéer, sier Wojciech Pasternak.

Målet er uansett å bli værende i samme segment. De ønsker også å invitere store entreprenører til et samarbeid om spesialiserte løsninger og systemer.

– Vi tilbyr utstyr som er veldig driftssikkert, stabilt og enkelt å vedlikeholde, hevder han.

Bartosz-og-Wojciech.-ELGAT.okt2016

I år 2000 fikk Wojciech selskap av sønnen Bartosz, som da var nyutdannet mekanisk ingeniør fra samme universitet som sin far. Dette var hans første jobb etter studiene, og han begynte som assistent, og utarbeidet teknisk dokumentasjon. Senere ble han designer, først enkle for elementer, og deretter fullstendige produkter og systemer. I dag har han steget i gradene, og er ansvarlig for produksjon og utvikling.

– Hele systemet vårt er ganske modulbasert, så vi har elementer vi kan sette sammen på mange mulige måter, ut fra kundens ønske. Vi har noen hovedprodukter i katalogen som vi vil vise kundene, men vi kan alltid tilpasse produksjonen til spesielle kundebehov. De fleste kundene har egne behov, og ulike land har også forskjellige behov ut fra regelverk og strøm, forteller Bartosz Pasternak.

Elgat har en stor produktportefølje, og derfor er mesteparten av produksjonen basert på ordrer. Bestillingene varierer så mye de kun i liten grad kan produsere for lager.

– Vi prøver å tilby kundene hele systemet, som starter med kabinett for hoveddistribusjon, som de kan koble hovedkilden til, og deretter splitte det til andre kabinetter og praktiske mobile bokser. Så har vi mye tilbehør til dette, sier han.

Noen produkter er laget spesielt for enkelte bransjer, som nevnt tidligere, men bygg og anlegg har en hovedprioritet.

– I Polen har det vært en tradisjon for at de midlertidige installasjonene på byggeplassene er nettopp midlertidige, og derfor skal være billigst mulig. Man godtar at de er ubrukelige etterpå, og derfor bryr man seg ikke om sikkerhet og kvalitet. Bare lavest mulig pris. Dette har begynt å endre seg, og det går rett vei. Vi har fra starten av laget produkter ut fra standarden vi ser i Skandinavia og Tyskland, og det har aldri vært et spørsmål om å gjøre kompromiss som svekker sikkerheten og andre viktige forutsetninger. Vi har basert produktene på eksportmarkedet, forklarer Bartosz Pasternak.

Han prøver alltid å designe hovedproduktene til å være veldig universelle og ha mange muligheter. Slik kan de raskt konstruere mer spesielle løsninger for kundene. Spesielt i Polen blir den elektriske installasjonen ofte planlagt i siste liten, og da må de kunne levere raskt, gjerne innen få dager.

– Vi produserer de aller fleste komponentene selv, og legger mye innsats i kvaliteten og holdbarheten. I all hovedsak bruker vi europeiske underleverandører, også dette av kvalitetshensyn. Alle produkter testes grundig, og er godt dokumentert. Vi har god service, og reservedeler er alltid tilgjengelig, sier han.

I Skandinavia er en av Elgats suksessfaktorer at systemet av elektriske komponenter er ”plug & play”. Arbeiderne trenger ikke være elektrikere for å koble det sammen. Alle standardproduktene deres er laget slik. Man kan ikke gjøre feil. Om det passer sammen, har man gjort det rett.

 

 

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen