Topmenu

Mot avslutning på det bransjeoverskridende DeVID-prosjektet

 Det store DeVID-prosjektet er i avslutningsfasen. Nå foreligger samlingsrapporten for alle de seks «arbeidspakkene» i prosjektet, og for Aidon som partner har arbeidet gitt spesielt verdifull «hands on»-informasjon om AMS-funksjonalitet knyttet til norske krav og i faktiske driftsmiljø.

Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente strømnett heter samlingsrapporten, og det er DeVID ved prosjekteier NTE Holding som er utgiver. Som det beskrives har DeVID-prosjektet vært omfattende, med en økonomisk ramme på 42 millioner kroner og til sammen seks faglige arbeidspakker (se faktaboks). Disse adresserer ulike problemstillinger knyttet til målsettingen ved prosjektet: å bidra til verdiskapning ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon.

Mot fremtidens energisystem

Temaene har vært mange og varierte, og de har blitt demonstrert og verifisert ved hjelp av demolabene – Demo Steinkjer og Demo Hvaler – som har gjort resultatene mer sikre å ta i fullskala bruk. Oppsummert har prosjektet gitt mange svar på hvordan fremtidens energisystem kan videreutvikles; et system der man vil få distribuert energiproduksjon helt ned på kundenivå, beskriver prosjektleder for hele prosjektet, Hanne Sæle ved SINTEF Energi, i rapporten.

- Gjennom økt bruk av IKT-teknologi utvikles intelligente nett der forbrukerne trekkes inn som en aktiv aktør i kraftsystemet. Resultatet fra DeVID og kommende prosjekter vil være viktig for å utvikle fremtidens fleksible energisystem, både nasjonalt og internasjonalt, oppsummerer Sæle.

AMS som utgangspunkt

På et overordnet nivå viser resultatene, ifølge rapporten, at nettselskap og kunder kan dra stor nytte av hverandre, både praktisk, økonomisk og miljømessig, og at blant annet innføringen av AMS danner et gunstig utgangspunkt for videreutviklingen av energisystemet.

- Vi har fått et innblikk i hvilke synergier man kan oppnå i forbindelse med den forestående utrullingen av AMS, og hvordan nye AMS-data kan bidra til økte nytteverdier for nettselskapene, sier Sæle i rapporten.

For Aidon – som leverandøren av AMS i prosjektet og én av 33 samarbeidspartnere – har fokusområdene først og fremst vært to, forteller Aidons prosjektleder i DeVID-prosjektet, Juha Pitkänen.

- Vi har jobbet i to av arbeidspakkene – arbeidspakke 2 og 3 – og har fokusert i all hovedsak på to områder. For det første på jordfeilovervåking i smarte målere, hvor vi har validert funksjonaliteten som inkluderer jordfeilovervåking, leveranse av informasjon via AMS, og fremvisningen av den i DMS. Og for det andre på måling av leveransekvalitet slik det er definert i Forskrift om leveransekvalitet (FOL), hvor det har vært mulig for oss å validere at et bredt sett av parametere knyttet til spenningskvalitet og strøm kan leveres fra målerenheten med ett minutts intervaller, sier Pitkänen.

Testene har i all hovedsak foregått i samarbeid med Sintef og NTE, og for det som har omhandlet integrasjon med DMS har også Siemens vært involvert.

Om DeVID-prosjektet

• Startet opp i Fredrikstad sommeren 2012 og avsluttes i slutten av februar 2015

• Kostnadsramme på 42 millioner NOK

• Involverer 33 partnere, 8.700 sluttkunder, 28 bruker-case, 20 forskere og 26 studenter

DeVID-prosjektets arbeidspakker (WP’s):

1. Smartgrid referansearkitektur og use cases

2. Smartere nettdrift

3. Smartere planlegging, vedlikehold og fornyelse

4. Informasjonssikkerhet og personvern

5. Undersøkelse og utnyttelse av regional forbrukerfleksibilitet

6. Empiri-/use case database

I DeVID-prosjektet har Aidon:

• vært involvert i arbeidspakke 2 og 3 og eneste målerleverandør.

• montert 770 AMS-målere på Demo Steinkjer, hvorav 322 har punkt til punkt-kommunikasjon, 432 har radiokommunikasjon og 16 stykk er mastermålere med radio/GPRS-kommunikasjon.

- Overordnet har prosjektet gitt oss mye verdifull «hands on»-informasjon om AMS-funksjonalitet, spesielt knyttet til norske krav og i faktiske driftsmiljø. Målet var å validere de definerte bruker-casene, og det har vi lyktes med, sier Aidons prosjektleder i DeVID-prosjektet, Juha Pitkänen.

– Overordnet har prosjektet gitt oss mye verdifull «hands on»-informasjon om AMS-funksjonalitet, spesielt knyttet til norske krav og i faktiske driftsmiljø. Målet var å validere de definerte bruker-casene, og det har vi lyktes med, sier Aidons prosjektleder i DeVID-prosjektet, Juha Pitkänen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen