Topmenu

Mot rekorddeltakelse i elsikkerhet

Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen, som i år arrangeres for niende gang, er den viktigste møteplassen for alle som vil holde seg oppdatert på elsikkerhet og ekom. Konferansen avholdes på Color Fantasy 10. – 12. mai. I 2015 deltok 250 personer.

I år ser det spesielt lovende ut. Påmeldingen har aldri vært så stor så tidlig, og i år er det booket i alt 270 plasser på båten. Det er også rekorddeltakelse av utstillere. Dette blir spennende, sier fagsjef elsikkerhet i Nelfo, Bjørn Sørensen.

- Vi håper på en god miks av deltakere av elektroinstallatører som kjenner til problemstillingene, i tillegg til representanter fra leverandørindustrien og offentlige tilsyn.

Nelfo ønsker å vise bredden innen elsikkerhet, elektro, ekom og bygningstekniske temaer. Bransjen har et stort og omfattende regelverk som må følges. Samtidig representerer temaene mange utfordringer og muligheter.

Bransjen er i rivende utvikling. Vi får automatiske strømmålere, solcelleanlegg, lading av elbiler, lokal energilagring, fjernstyring og ombygging fra IT til TN-systemer. Utfordringene står i kø for bransjen, mener Sørensen.

Blant temaene på konferansen er smartere bygg, elektriske ferger, havner og landstrøm, solstrøm og lagring og grønn teknologi. I tillegg blir det status på lover, forskrifter og normer som er relevante for elektrobransjen. Det handler om endringer av kompetansekrav, ansvarsrett og sentral godkjenning, konkurranseutsetting av oppgaver fra nettselskaper og ikke minst ulovlige aktører.

I rapporten «Vår elektriske fremtid», som vil bli presentert av avd. direktør Thorbjørn Hoffstad i DSB, fremgår det at arbeidet med elsikkerhet her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Samtidig vil sjefingeniør Jostein Ween Grav, også fra DSB, sette søkelyset på om elsikkerheten blir ivaretatt i tråd med samfunnsendringene.

Lars Olav Goffeng, psykolog og forsker PhD i STAMI, vil snakke om personsikkerhet ved arbeid i et samfunn i endring. Jon-Steinar Hanstad, fagsjef i Nelfo, ser på hvorfor solceller er aktuelt for installatørene, hvilke forskrifter som gjelder ved installasjon og hvilket ansvar installatøren står overfor.

Fullstendig program finnes på www.nelfo.no

Påmeldingen har aldri vært så stor så tidlig, og i år er det booket i alt 270 plasser på båten. Det er også rekorddeltakelse av utstillere. Dette blir spennende, sier fagsjef elsikkerhet i Nelfo, Bjørn Sørensen.

Påmeldingen har aldri vært så stor så tidlig, og i år er det booket i alt 270 plasser på båten. Det er også rekorddeltakelse av utstillere. Dette blir spennende, sier fagsjef elsikkerhet i Nelfo, Bjørn Sørensen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen