Topmenu

Mye energi lagret som snø

Mer nedbør enn normalt bidro til at hele 58 TWh lå lagret som snø ved utgangen første kvartal. Det er 8 TWh mer enn på samme tid i 2014. Magasinfyllingen er som normalt for årstiden.

- Utviklingen i første kvartal har liknet mye på fjoråret, men mye nedbør har gitt mer samlet energitilgang i vannmagasinene og i snøen. Denne økte ressurstilgangen har presset kraftprisene ned i Norge og Norden, sier vassdrags og energidirektør Per Sanderud.

Mildvær gjorde at kraftforbruk i Norge var relativt lavt i første kvartal, og bidro også til mer tilsig enn normalt for årstiden.

Ved årsskiftet lå fyllingsgraden i Sør-Norge over medianen, mens den var noe under normalen i Midt- og Nord-Norge.

- I løpet av 1. kvartal beveget fyllingsgraden seg mot normalen i både Sør- og Nord-Norge. Denne utjevningen av energiressursene i landet bidro til likere priser i de ulike prisområdene, påpeker Sanderud.
Kraftprisene i Norge falt i snitt over kvartalet til 23,8 øre/kWh i Vest- og Sørvest-Norge, til 23,9 øre/kWh i Øst-Norge og til 24,5 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge. Det er en nedgang sammenlignet både med kvartalet før, og første kvartal 2014.

Utvekslingen av kraft med Danmark økte i første kvartal. Årsaken var at den nye kabelforbindelsen Skagerrak 4 ble satt i drift, noe som økte den samlede utvekslingskapasiteten mellom Sør-Norge og Jylland med 700 MW.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen