Topmenu

Nå legges strømkabelen til Tyskland

Leggingen av en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland har startet. De første meterne er lagt på sjøbunnen i Vollesfjord i Vest-Agder.

Den nye kabelen, NordLink, vil være en av verdens lengste undersjøiske strømkabler når den er ferdig og vil for første gang knytte det norske og det tyske strømnettet direkte sammen. Hele forbindelsen vil bli på 623 kilometer, og av dette er 516 kilometer sjøkabel.

I løpet av de neste ti dagene vil Nexans legge totalt 124 km med undersjøiske kraftkabler fra Norge mot dansk sektor av Nordsjøen. C/S Nexans Skagerrak, et av verdens største spesialbygde kabelleggingsskip, skal stå for dette arbeidet. Som del av prosjektet skal kraftkablene beskyttes på havbunnen ved å grave dem ned med Nexans’ Capjet-system, som nå er om bord på offshore konstruksjonsfartøyet Polar King.

NordLink prosjektet vil gi en kapasitet på 1400 MW, og er et samarbeid mellom Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Prosjektet v il knytte sammen det norske og tyske kraftmarkedene, noe som igjen muliggjør utveksling av miljøvennlig kraft.

I Tyskland starter kabelen i Wilster, nordvest for Hamburg.

NordLink er et samarbeid mellom Statnett, den tyske systemoperatøren TenneT og den statlige tyske investeringsbanken KfW. Prosjektet har en prislapp på 1,5-2 milliarder Euro.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen