Topmenu

NEF-konferansen 2013 – 25. – 26. september

Fremtidens smarte energisystem i et Vestlandsperspektiv

Norsk energiforsyning er i likhet med resten av samfunnet, i kontinuerlig endring. Tidvis skjer endringene i mer tydelige sprang. Mange har omtalt myndighetenes pålegg om innføring av Avanserte Måle- og styringssystemer (AMS) som et slikt sprang – et paradigmeskifte.

I dette ligger en forventning om at den automatiske måleren vil tjene som en liten men viktig brikke i en framtidig omlegging til et mer effektivt og bærekraftig energisystem. Bergen Gruppe arrangerer årets NEF-konferanse. Denne finner sted i Bergen onsdag 25. og torsdag. 26. september.

Hvordan det framtidige energisystemet vil se ut vet ingen, men heldigvis har mange meninger om fremtidens energisystem. Formålet med konferansen er å presentere og diskutere et knippe av disse meningene. Den naturlige rammen for det hele er Vestlandets unike rolle som landets energiregion nummer én.

Konferansen henvender seg til alle som har et engasjement for både dagens og ikke minst framtidens energisystem. Dette omfatter derfor ikke kun ledelse og fagmiljø innenfor den tradisjonelle energiforsyningen, men også representanter for offentlig forvaltning, politiske interesseorganisasjoner, utdanning, miljøbevegelse og fagmiljø innen energirelatert industri. www.n-e-f.no, tlf. 996 13 910

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen