Topmenu

Neste generasjon sentralnett

Statnetts planer tilsvarer et forventet investeringsnivå på 5 -7 milliarder hvert år de neste ti årene. En utbyggingskapasitet som tilsvarer dette investeringsnivået gir muligheter til å bygge et sentralnett som svarer på fremtidens utfordringer samtidig som strømmen til enhver tid blir levert.

Om ti år, i 2024, skal vi etter planen ha kommet betydelig på vei mot en oppgradering av hele det norske sentralnettet med et stort løft i kapasitet. Dette tilsier at investeringsnivået vil bli lavere i tiårsperioden etter 2024. Det vil imidlertid være behov for reinvesteringer og oppgraderinger som drives av anleggenes alder og tekniske tilstand, samt spenningsoppgraderingsprosjekter også i denne tiårsperioden.

Det er også sannsynlig at det oppstår nye behov som kan kreve nye investeringer. En storskala elektrifisering av nye petroleumsinstallasjoner i nord eller eventuelle nye fornybarmålsetninger vil for eksempel kunne utløse nettinvesteringer utover det som er identifisert i dag. Alt i alt forventer vi at det vil være behov for betydelige investeringer også i den andre tiårsperioden.

–Nettutviklingsplanen er en ambisiøs, men balansert plan, uttaler Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett. –Planen viser at Statnett holder stø kurs mot neste generasjon sentralnett. De årlige investeringene på 5-7 milliarder kroner kommende tiår representerer det samme nivået som ble meldt i fjor. Statnett er godt i gang, i alle landsdeler planlegges og utbygges strømnettet. Nettutviklingsplanen dekker de neste 20 årene, og viser hvordan prosjektene og planene skal realiseres.

–Investeringsnivået er på vei mot historiske høyder. Dette er nødvendig for å sikre nettkapasitet over hele landet. Samtidig krever det prioritering mellom prosjektene, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett, foto: Statnett.

–Investeringsnivået er på vei mot historiske høyder. Dette er nødvendig for å sikre nettkapasitet over hele landet. Samtidig krever det prioritering mellom prosjektene, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett, foto: Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen