Topmenu

Neste steg

Mens mange selskaper står i startgropa når det gjelder AMS, har noen vært tidlig ute, og allerede kommet godt i gang med prosessen. Men om AMS er en revolusjon, kan smart grid betegnes som en evolusjon. Så hva skjer når smartmålerne er ferdig utrullet, hva er neste steg? Vi har besøkt Embriq for å høre deres tanker om fremtiden.

– Helhetsbildet av hvorfor vi implementerer AMS må i stor grad kobles til utviklingen i Europa; konsekvensen av klimadebatten, erkjennelsen av at vi har klimautfordringer, og målsettingene rundt dette. Man er enige om at det må gjøres tiltak i energisektoren, i stor bredde. EU er en stor pådriver, men vi ser mye av det samme i resten av verden og mye av dette påvirkerelkraftbransjen i stor skala. AMS er det første, lille byggetrinnet i den utviklingen vi ser kommer. AMS i seg selv er omfattende prosjekter og er kanskje det største prosjektet mange av nettselskapene har hatt og noen gang kommer til å ha, sier Espen Kåsin, direktør for forretningsområdet software i Embriq.

At mange nettselskaper ser utfordringene med å få implementert dette i sitt daglig virke, er nok en av grunnene til at de har valgt å gå inn i allianser. Embriq opplever store grupperinger og få kunder totalt sett, hvis man ser på anbud.

– I denne utrullingen ligger det også et organisasjonsutviklingsprosjekt, for organisasjonene må jobbe på en helt annen måte. Samtidig kommer elhub-en inn i bildet, som skal dele opp markedet på en enda skarpere måte enn i dag, men som også skaper forventninger til en utvikling av kraftmarkedet. AMS er det første skrittet for å skape et effektivt kraftmarked, men også ikke minst for å skape et grunnlag for effektiv nettdrift i nettselskapene, sier Kåsin.

AMS gjør at man får instrumentert opp nettet fra ende til ende, slik at man har best mulig informasjon om hvordan tilstanden er i nettet. Dette er nytt, det genererer mye informasjon, og det kan være utfordrende å utnytte denne informasjonen på en effektiv måte.

– Per i dag, når nettets struktur er omtrent som det alltid har vært, vil en slik informasjonsmengde bidra til en viss grad å gjøre driften mer effektiv. Men den store gevinsten kommer når nettet begynner å endre struktur, ved at man får både et endret forbruksmønster og en energiflyt som er mer kompleks på distribusjonsnivå. Får man det, kreves andre styringsmekanismer og en annen informasjonsbehandling. For oss, slik vi ser det, går det fra AMS mot Smartgrid for nettselskapene, samtidig som de skal være en tjenesteleverandør inn mot elhub-en for et mer effektiv kraftmarkedet, forteller Espen Kåsin.

Les mer i Volt nr 3 – 2015

Embriqs viktigste strategiske grep er å kunne hjelpe kundene til å bruke AMS-investeringen sin, og gjøre seg nytte av dataen til å effektivisere driften, sier Ulf Nilsen, Espen Kåsin og Truls Klokkerud i Embriq.

Embriqs viktigste strategiske grep er å kunne hjelpe kundene til å bruke AMS-investeringen sin, og gjøre seg nytte av dataen til å effektivisere driften, sier Ulf Nilsen, Espen Kåsin og Truls Klokkerud i Embriq.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen