Topmenu

Nettpartner og Istad Energimontasje danner stor norsk enhet innen utbygging av kraftnett

Det er inngått avtale om å slå sammen Istad Energimontasje AS og Prosjektdivisjonen i Nettpartner AS. Avtalen baseres på at Nettpartner før sammenslåingen kjøper aksjemajoriteten i Istad Energimontasje AS fra Istad AS.

Gjennom en fusjon etableres det et selskap med bred faglig kompetanse innen bygging av distribusjons-, regional- og sentralnett. Selskapet vil få en samlet omsetning på i underkant av 400 MNOK og sysselsette 170 ansatte. Selskapet vil ha hele Norge som nedslagsfelt med lokalisering i flere regioner og hovedkontor i Molde. Det fusjonerte selskapet vil fremstå under nytt navn. Daglig leder i Istad Energimontasje AS Einar B. Hjetland vil etter fusjonen være selskapets administrerende direktør.

Bakgrunnen for sammenslåingen er ønsket om å bygge et sterkt norsk selskap som også kan konkurrere om store kontrakter på overliggende nett. Markedet vokser kraftig, både når det gjelder arbeid på lokale distribusjonsnett, men ikke minst knyttet til de investeringer som skal gjøres i regional- og sentralnettet. Mange av oppdragene er store og krevende, og selskapet får en større samlet bæreevne i form av økt kompetanse og kapasitet som vil posisjonere selskapet som ledende i Norge.

–Med dette kjøpet, og sammenslåing med vår eksisterende virksomhet, er et viktig strategisk fundament lagt  for vår evne til å levere totaltjenester med høy kvalitet til våre kunder og gjennom det sikre videre god vekst.  Vi ønsker å bygge videre på den solide posisjonen som Istad Energimontasje har sier Arild Borgersen, adm.  direktør i Nettpartner.

–Med dette kjøpet, og sammenslåing med vår eksisterende virksomhet, er et viktig strategisk fundament lagt
for vår evne til å levere totaltjenester med høy kvalitet til våre kunder og gjennom det sikre videre god vekst.
Vi ønsker å bygge videre på den solide posisjonen som Istad Energimontasje har sier Arild Borgersen, adm.
direktør i Nettpartner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen