Topmenu

Nord-Østerdal Kraftlag snart i mål

Nord-Østerdal Kraftlag var tidlig ute med å starte arbeidet med smarte målere og utstyr for å overvåke distribusjonsnettet automatisk. De har bygget opp høy intern kompetanse, og har gjort seg nyttige erfaringer med både prosess, utstyr og installasjon.

– Vi var tidlig ute og fikk satt ned en prosjektgruppe. Vi fant ut hva vi ønsket av spesifikasjoner på de ulike nettstasjonene, tok stilling til hvor mye utstyr vi skulle montere, og om vi skulle ha full utbygging på alt. Så bestemte vi oss for å montere måletrafo på 200 kVA. Grunnen til dette er at vi beholder trafoen i masta. Blir det behov for en større trafo må vi sette trafoen ned på bakken. Samtidig som det blir mer planlegging og en større kostnad. Utover dette ble det stilt krav til jordfeil- og nullpunktsikringsovervåkning. Pluss at Ingvar ville ha inn konsentratorer og kommunikasjon med målerne, forteller planingeniør Per Kristian Evensen.

De oppsøker alle sine rundt tusen nettstasjoner, hvorav 600–700 er i luft og resten i kiosker på bakken. Til nå har de montert ca. 600 UNI signalskap, og det gjenstår da mellom 40 og 50 i mast.

– Innledningsvis gjorde vi en vurdering på hva vi skulle gjøre i hver enkelt nettstasjon. På de stasjonene som bare har en eller to kunder vurderer vi mot slutten av prosjektet om vi skal sette opp skap eller om vi skal ha måler, for å slippe å gjøre denne investeringen i nettstasjonen. Vi ser også dette opp mot hvilke krav som kommer fra myndighetene om jordfeilsovervåkning. Hvis man gjør vesentlige endringer i nettstasjoner, utløser dette et slikt krav. Da må vi opp med UNI-skap, sier prosjektleder Ingvar Brohaug.

UNI-skapene blir produsert av EL-tjeneste AS, som de har hatt et godt samarbeid med i mange år. Salgsansvarlig Bjørn Westad bekrefter at kraftlaget har blitt en viktig referanse for produksjonen av skapene til AMS-formålet.

– Når det gjelder totalutbygging er Nord-Østerdal Kraftlag en av de første som har kjørt dette helt ut. Erfaringene de gjør seg med signalskap er veldig interessante for oss. Vi har fått tilbakemeldinger underveis på forhold vi sammen har klart å forbedre og ta tak i. De sitter ofte med ideer om hva som kan gjøres smartere. For oss er denne linken veldig nyttig. Men vi er produsenten, og så er skapene levert via en grossist. Skapene produseres i Steinkjer på vår fabrikk, sier Westad.

For å minimere installasjonstiden ute i felt gjør de erfarne montørene Haavard Motrøen og Rolf Andreassen gode forberedelser på forhånd.

– Det er mye dårlig vær i Østerdalen, så vi gjør mest mulig av jobben innendørs. Først setter vi inn konsentratorer, og om morgenen før vi reiser, setter vi inn signalledninger og matekabel. Når vi kommer ut på stedet, er det bare å installere og kontrollere skapene. Vi halverer tiden på å gjøre mest mulig inne, forteller Motrøen.

Les mer i Volt nr 3 – 2015

Montør Haavard Motrøen og Rolf Andreassen sjekker at alt er i orden.

Montør Haavard Motrøen og Rolf Andreassen sjekker at alt er i orden.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen