Topmenu

Norge burde vært et kraftsentrum næringsmessig

ECOHZ selger grønne sertifikater og dokumenterer bruk av fornybar energi. De ser en verdensomspennende, positiv holdning til å drive lønnsom business som forvalter gode miljøverdier på energisiden, kombinert med et bærekraftperspektiv. Men i hjemlandet Norge er ikke alle like ivrige etter å tenke nytt.

Tom Lindberg, Managing Director i selskapet, er selv markedsmann. Han har vært klima- og miljøengasjert fra han var 12 år, og var den eneste som gikk på økonomisk høyskole med anorakk, og tenkte på klima allerede på 80-tallet. Han brenner for å gjøre ting som gagner fellesskapet, som en bitteliten del av det store puslespillet klima og miljø. I ECOHZ deler de ansatte dette perspektivet.

– Jeg har fått være med på en spennende reise, og selskapet har vokst i takt med at markedet for det vi driver med har økt veldig raskt. Norge har vært en del av det, men den største veksten på dette med dokumentert, fornybar strøm, skjer i utlandet, sier han.

Dokumentert, fornybar kraft er at man bruker en opprinnelsesgaranti, et dokumentasjonssystem etablert av EU gjennom lovgivning i 2001, som er tatt inn i nasjonal lovgiving i EU- og EØS-land. I Norge kom dette i 2006, gjennom energiloven og forskriftene til NVE. Når et kraftverk er godkjent som fornybart, og det er alle vann-, vind- og solkraftverk, vil de automatisk få et verdipapir medfølgende den strømmen de produserer, og som blir rapportert inn til Statnett.

– Det handler om dokumentasjon på en leveranse av fysisk strøm fra et navngitt kraftverk ut på nettet i Norge. Da får du en statistikk som viser hvor mye strøm du fysisk kan selge videre, og du får et sertifikat som heter opprinnelsesgaranti, som man kan velge å kommersialisere, og selge videre til noen som er villige til å betale for det, forteller Lindberg.

Les mer i Volt nr 3 – 2016

– Hvis man stritter i mot, som norsk kraftbransje har gjort, så er man ikke med på en læringskurve som tilsvarende selskaper har i andre land, sier Tom Lindberg, Managing Director i selskapet ECOHZ.

– Hvis man stritter i mot, som norsk kraftbransje har gjort, så er man ikke med på en læringskurve som tilsvarende selskaper har i andre land, sier Tom Lindberg, Managing Director i selskapet ECOHZ.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen