Topmenu

Norsk Elektroteknisk Forening med ny president

Fra sommeren 2012 til sommeren 2013 hadde vi en positiv medlemsutvikling på tre. Og det er første gang på ti år. Det er litt for tidlig å innkassere at utviklingen har snudd, men det var et godt tegn, sier Kjell Myrann nyvalgt president i Norsk Elektroteknisk Forening.

På Representantskapsmøtet til Norsk Elektroteknisk Forening ble Kjell Myrann fra Agder gruppe valgt til ny president. Til dagelig er han administrerende direktør for Rejlers Consulting AS. –Nå har vi brukt et par å på å rydde litt i organisasjonen. Vi har fått ny generalsekretær, Knut Herstad som er en kjemperessurs for foreningen og godt kjent ute i miljøene. –Det er egentlig nå vi begynner å se hvordan vi skal snu den negative medlemsutviklingen og hvordan skal vi posisjonere oss for å få dette til, sier Myrann.

–Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er i dag i hovedsak en forening for folk som jobber innenfor, eller har interesse for, fagområdet elkraftteknikk. Foreningen har sine aner tilbake til 1911 da det ble stiftet en elektroteknisk forening i Trondheim. I 1918 ble så den landsomfattende elektrotekniske foreningen som NEF i dag er, stiftet. Foreningens formål er å kombinere belysning av aktuelle faglige tema med sosialt samvær og nettverksbygging. –Foreningen driver i dag sin virksomhet gjennom 6 lokale grupper: Oslo, Skiensfjorden, Agder, Rogaland, Bergen og Trondheim.

–Det er egentlig nå vi begynner å se hvordan vi skal snu den negative medlemsutviklingen og hvordan skal vi posisjonere oss for å få dette til, sier Kjell Myrann nyvalgt president i Norsk Elektroteknisk Forening.

–Det er egentlig nå vi begynner å se hvordan vi skal snu den negative medlemsutviklingen og hvordan skal vi posisjonere oss for å få dette til, sier Kjell Myrann nyvalgt president i Norsk Elektroteknisk Forening.

Norsk Elektroteknisk Forening skal være et samlingssted for medlemmer som er interessert i fagområdet elkraft og energisektoren, en interesseforening i den grad at du kan dyrke faglige interesser hos medlemmene. –Foreningen har gjennom de siste årene spisset satsingsområdet og fokus til foreningen er nå elforsyning med produksjon og distribusjon og med liten vekt på nedstrømssiden. Der har vi overlatt arenaen til NELFO og den type organisasjoner. Så det er på produksjon og distribusjonssiden vi skal utvikle foreningen, sier Myrann.

Les mer i Volt nr 5-2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen