Topmenu

Norsk pumpekraft gir tysk balanse

Tysklands ambisiøse planer om å stenge kullkraftverk og kjernekraftanlegg og bli 100 prosent fornybar skaper et stort behov for fremtidig balansekraft. Norsk vannkraft generelt og pumpekraft spesielt kan gi hjelp langt på vei ved å lagre overskudd fra tysk vindkraft i magasinene og hente kraften ut igjen til produksjon i underskuddsperioder.

 Det var blant konklusjonene under et seminar i regi av Norsk-Tysk Handelskammer som nylig ble arrangert i Felix Konferansesenter på Aker Brygge – et offensivt initiativ til samarbeid om fornybarsatsning, som kan komme begge land til gode.

 - En av dagens store fokusområder er balansemulighetene det norske produksjonssystemet har når det gjelder utbyggingen av vind- og solenergi i Tyskland, UK og andre deler av Europa. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere denne variasjonen av vind, hvem som vil produsere når det ikke blåser, og hva vi skal gjøre med all kraften når det blåser mye. Løsningen er å utvikle dette i sammenheng med et fleksibelt vannkraftsystem, som vi har i Norge og i Norden. Det er behov for dette, det er marked for dette – og Norge har muligheten. Flaskehalsen er nettkapasiteten og en innbyrdes kabelforbindelse. Men vi jobber mye med disse utfordringene for tiden, og jeg tror det blir et viktig tema her i Norge at vi forserer utviklingsplanene for en gjensidig kabelforbindelse. Kabelforbindelsen er nøkkelen for å få gjennomført dette. Potensialet er stort, hvis vi løser problemene på begge sider. Det ligger utvilsomt en stor mulighet her – og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett.

mer i siste utgave av Volt 6-2011

Det ligger utvilsomt en stor mulighet her – og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen