Topmenu

Ny anleggskonsesjon til Englandskabel

NVE har i dag gitt ny anleggskonsesjon til kabelprosjektet NSN, som innebærer en ny mellomlandsforbindelse på 1400 MW mellom Kvilldal i Suldal kommune og Blyth i England.

–Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og gjør at vi kan fortsette arbeidet vi er i gang med for å realisere denne nye forbindelsen etter planen, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

Konsesjonen er en forlengelse av anleggskonsesjonen som ble gitt et tidligere kabelprosjekt mellom Norge og England (NSI) i 2001. Den nye konsesjonen gjelder frem til 1. oktober 2043 og gir også aksept for endringer som er anbefalt for å oppnå en mer robust trasé- og tunnelløsning.
–kilde, Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen