Topmenu

Ny interessegruppe for energieffektivisering

Medlemsbedriftene i NELFO og Elektroforeningen (EFO) har etablert en interessegruppe for energieffektivisering. Gruppen skal bidra til realisere det store potensialet for energieffektivisering i bygg.

I august 2010 leverte Arnstad-utvalget sin rapport om energieffektivisering i bygg til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Utvalget mener det er mulig å halvere energibruken i bygg, fra 80 TWh i dag til 70 TWh i 2020 og 40 TWh innen 2040.

- Bygg står for rundt 40 prosent av det stasjonære energiforbruket i Norge. Effektivisering er samfunnets grønne gull, som bare venter på å bli utløst. Interessegruppen skal bidra til å få fart på denne prosessen, sier salgsdirektør Steinar Bakke, som til daglig arbeider i Schneider Electric.

- Bygg står for rundt 40 prosent av det stasjonære energiforbruket i Norge. Effektivisering er samfunnets grønne gull, som bare venter på å bli utløst, sier salgsdirektør Steinar Bakke, som til daglig arbeider i Schneider Electric.

Utfordringen, og dermed energieffektiviseringspotensialet er størst i eksisterende bygningsmasse, men hvor samtidig viljen og evnen til å gjennomføre tiltak er minst. - Eksisterende bygg vil få stort oppmerksomhet i vårt arbeide, sier Bakke.

Til høsten skal regjeringen legge frem byggemeldingen. Interessegruppen forventer at Arnstad-utvalgets forslag følges opp og at det etableres enkle og forutsigbare støtteordninger og andre incentiver for å utløse energisparepotensialet i eksisterende bygg.

- Vi snakker her om tiltak som kan få en betydelig positiv betydning for den fremtidige kraftsituasjonen i Norge, og som i dag er under sterkt press til tross for den forventede veksten i fornybar energi, sier Bakke i en pressemelding.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen