Topmenu

Ny kontrollordning for el-målere på trappene

– Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbrukere er vi alle like opptatt av at målerne måler korrekt og fungerer som de skal, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

Blant de viktige punktene som ble diskutert på årets Elmåledager var Justervesenets forslag til endringer i elmålerforskriften. Et kjernespørsmål er hvor mange år det bør gå etter produksjon eller installasjon før kontroll av måler påkreves, samt hvordan utplukk av målere for stikkprøvekontroll skal foretas.

Pedersen i Aidon er opptatt av at forslag til ny kontrollordning ikke ender opp i en dragkamp mellom ulike interessegrupper, men at man kan se på ordningen med konstruktive øyne og finne gode løsninger som er praktiske og effektive.

– Vi må ikke omtale kontrollordningen som et problem, for det er den virkelig ikke, sier Pedersen, som understreker at vi aller er i samme båt, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

– Vi må ikke omtale kontrollordningen som et problem, for det er den virkelig ikke, sier Pedersen, som understreker at vi aller er i samme båt, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

- Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbruker er vi alle like opptatt av at målerne fungerer som de skal. Vi blir også alle skadelidende dersom det oppstår feil som medfører at grupper av målere må skiftes ut. Derfor bør vi også ha felles interesse i å fange opp feil så tidlig som mulig, og redusere omfanget av eventuelle skadevirkninger som følge av eventuelle epidemiske feil, understreker Pedersen, og legger til at bransjen sammen bør finne løsninger som gjør at vi ikke skifter ut målere som ikke er befengt med feil.

Les mer i Volt nr 8 – 2014.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen