Topmenu

Ny metodikk hindrer ustabilitet i kraftnett

Ustabilitet i kraftnettet kan få enorme konsekvenser. En matematisk beskrivelse som skal medvirke til å hindre slik ustabilitet, er beskrevet i en ny publikasjon fra SINTEF akademisk forlag.

Kravet om løpende balanse mellom produksjon og konsum er spesifikt for kraftbransjen. Derfor er det ekstra viktig å sikre at systemet fungerer, og at driften er stabil og god. Ved ubalanse kan nettet «pendle», noe som eventuelt kan føre til strømstans over store områder, med omfattende tekniske, økonomiske og sosiale konsekvenser. I verste fall kan liv gå tapt.

Ved planlegging innenfor kraftforsyningen, benyttes analyseopplegg for å simulere den elektriske virkeligheten under valgte/alternative forutsetninger: Via dynamiske analyser tilstreber man å sikre at beslutninger knyttet til utbygging og deretter løpende drift, skjer i pakt med omforente kvalitetskrav knyttet til forsyningen.

Publikasjonen An Intelligible and Practicable Methodology for Power System Dynamic Analysis av seniorrådgiver Arne Johannesen, presenterer en oversiktlig og fleksibel metodikk for dynamisk analyse av kraftsystemer. Opplegget er basert på definisjon og utvikling av et system av kompakte sub-modeller, for beskrivelse av komponentene som inngår i kraftsystemet. Metodikken knytter komponentenes sub-modeller sammen til en helhetlig modell av kraftsystem på en standardisert måte. Analysekonseptet legger dermed til rette for enkelt å kunne «plugge inn» nye typer systemkomponenter, etter etablering av nødvendige sub-modeller.

Arne Johannesen, begynte i SINTEF Energi (dengang EFI) 1961, og var den første ved instituttet som arbeidet med datateknologi. På dette tidspunktet hadde han allerede vært hekta på data i to år etter universitetsstudier i Canada.

Arne Johannesen, begynte i SINTEF Energi (dengang EFI) 1961, og var den første ved instituttet som arbeidet med datateknologi. På dette tidspunktet hadde han allerede vært hekta på data i to år etter universitetsstudier i Canada.

–Dette vil gjøre det enklere for studenter og systemutviklere å teste ut modeller for nye komponenter og sjekke ut hvordan disse virker sammen med et helhetlig kraftsystem sier direktør i SINTEF Energi, Sverre Aam.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen