Topmenu

Ny norm for inntak NEK 399

Mange av de 134 nettselskapene har sine egne retningslinjer for tilknytning for elnett og ekomnett. Nå er Norsk Elektroteknisk Komite i gang med NEK 399 en norm som skal gjøre det enklere.

Vi har hatt en prat med Kjell Myrann som til dagelig er daglig leder i Rejlers Consulting AS, men i denne settingen leder for NEK 399 komiteen. Mange reguleringer i grensesnittet. Installasjonen i bolig/bygning er godt regulert samtidig som installasjonen i fordelingsnettet også er godt regulert. Forbindelsen fra nettet og til installasjonen i bygningen er ikke godt regulert og det er her den nye normen til NEK 399 kommer inn. NEK 399 er en norm som skal stå på egne bein mellom distribusjonsnett og bygningsinstallasjonen så her har det vært ingenmannsland. Det gjelder å lage retningslinjer og regler og et møtepunkt for elsikkerhetsbransjen. Et møtepunkt hvor alle aktørene møtes. –Vi bør prøve å lage en felles norsk standard, for i dag er det 134 nettselskaper i Norge og 134 ulike måter å gjøre dette på.

Tekniske utfordringer Alle i bransjen er enige om at dette er noe man burde forsøke å lage en norm på. Gjennom de ti siste årene har man forsøkt dette to ganger tidligere, men aktørene har ikke blitt enige. Så vi får håpe at tredje gangen kan alle komme til enighet.

–Alle gode ting er tre. De tekniske utfordringene, og så kommer jo dette med de nye digitale strøm målerne inn på et tidspunkt som stiller nye krav. En ny liten datamaskin inn i dette. Som skal kommunisere og håndtere data. Og så er det flere nettselskaper som skal prekvalifisere alle installatører i sitt nedslagsfelt og derfor er det jo et ønske om å lage et felles regelverk for dette. Det ble besluttet av NEK som fikk et krav fra bransjen selv å sette i gang dette arbeidet med en komite, hvor det er fire forskjellige myndighetsorganer med og medlemmer fra ulike aktører. Vi nærmer oss et utkast som vi håper skal ut på høring ved påsketider også får vi se hvordan mottakelsen blir, mer i Volt nr 1-2013.

–Vi bør prøve å lage en felles norsk standard, for i dag er det 134 nettselskaper i Norge og 134 ulike måter å gjøre dette på, sier Kjell Myrann leder for NEK 399 komiteen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen