Topmenu

Ny PEX sjøkabel forbindelse mellom Mongstad og Kollsnes

BKK Nett har inngått kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel. Kontrakten har en verdi på 675 millioner kroner.

Den nær 30 kilometer lange PEX sjøkabelen vil krysse Hjeltefjorden og Lurefjorden i Hordaland, og blir en sentral del av den nye kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Kollsnes. Sjøkabelen vil på det dypeste ligge på 390 meter i Hjeltefjorden.

PEX-isolasjon har de senere årene tatt mer og mer over for oljetrykkskabler når det bygges kabelanlegg på høye spenningsnivå. Kablene er lettere å installere og utgjør ingen utslippsfare i driftsperioden slik eldre oljekabler gjør. Fram til nå er det bare to tilsvarende sjøkabelanlegg i verden som har benyttet denne type teknologi for så høy spenning som 420 kV. Den lengste til nå ligger i ytre Oslofjord og er på 13,7 km.

–Nexans er svært tilfreds med å få samarbeide med BKK om å styrke strømforsyningen til bergenserne og innbyggerne i kommunene i nærområdet. Nexans er i dag helt i front på å skreddersy og legge undersjøiske kabler tilpasset ulike farvann, lengder og havdyp over hele verden. En av årsakene til at vi har kunnet opparbeide en slik spesiell kompetanse er vår nesten 100 år lange historie i å tilføre strøm til Norges befolkning langs en kyst med mange fjorder. Det er derfor ekstra tilfredsstillende å få denne kontrakten i vårt hjemmemarked, sier Kjetil Hovland, divisjonsdirektør Submarine High Voltage i Nexans.

Nexans skal produsere og installere det som hittil er verdens lengste og dypeste 420 kV XLPE kabelanlegg. Kablene skal produseres ved Nexans’ sjøkabelfabrikk i Halden, mens selskapets eget kabelleggingsskip C/S Nexans Skagerrak skal installere kablene. Kontrakten har en varighet på fire år.

–Denne kontrakten utgjør en betydelig andel av den totale investeringen for ny forbindelse mellom Mongstad og Kollsnes. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med leverandøren i disse årene for å få en god og sikker gjennomføring, sier prosjektleder Asgeir Tvinnereim i BKK Nett.

Sammen med den planlagte kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Modalen danner ledningen fra Kollsnes til Mongstad en ring som vil bidra til å trygge forsyningen til innbyggere, næringsliv og industri i og rundt Bergen. Ringen vil også gi plass til ny kraftproduksjon som det i dag ikke er kapasitet til i nettet. Den nye kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes skal etter planen være i drift ved utgangen av 2017.

Adm. direktør i BKK Nett, Thor André Berg og Vice President Submarine High Voltage i Nexans, Kjetil Hovland.

Adm. direktør i BKK Nett, Thor André Berg og Vice President Submarine High Voltage i Nexans, Kjetil Hovland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen