Topmenu

Ny prototyp vindturbin

Dette konkrete prosjektet anser vi som svært spennende. Det representerer en betydelig oppskalering av dagens teknologi, der ulike norske fagmiljø har samarbeidet om å utvikle en helt ny vindturbindesign, sier Nils Kristian Nakstad administrerende direktør i Enova.

Støtten fra Enova skal bidra til byggingen av en 10 MW vindturbin i Øygarden i Hordaland, der den nye teknologien skal testes ut på land de neste to årene. Vindturbinen vil bli verdens største med en rotordiameter på 145 meter.

Enova støtter selskapet Sway AS med 137 millioner kroner for å demonstrere en ny prototyp vindturbin. Prosjektet har et betydelig potensial til å redusere kostnadene på offshore vindkraftproduksjon. Enovas satsing på fornybar marin energiproduksjon muliggjør prosjektet.
I samarbeid med det norske teknologiselskapet Smartmotor AS, har Sway utviklet konseptet med tanke på å redusere turbinvekten, antallet bevegelige deler og et girløst generatorsystem. I sum skal løsningen gi høyere energiproduksjon for offshore vindkraft og dermed lavere driftskostnader. Totalt har 35 til 40 ingeniører jobbet med utviklingen av konseptet som nå skal testes ut.

Det finnes mange smarte løsninger for å utnytte det fornybare energipotensialet langs kysten og til havs. Målet med programmet er å demonstrere og introdusere nye innovative energiløsninger til markedet, gjennom prosjekter som bidrar til å kvalifisere teknologien i form av energiresultat og driftserfaring, sier Nils Kristian Nakstad administrerende direktør i Enova.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen